Výsledky vyhľadávania

 1. BRŠIAK, Viliam. Bremená očami pracovného lekára. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 2-3, s. 131-138.
  článok

  článok

 2. ŠUKALOVÁ, Viera. Ergonómia a pracovné prostredie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok

 3. HORVÁTHOVÁ, Blanka et al. Ergonomické aspekty sedavého zamestnania. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 1, s. 23-30.
  článok

  článok

 4. KALVODA, Simona. Zdravé kanceláře jako žádaný benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 5. JESNÝ, Martin. Ako rozbehnúť vo fabrike Industry 4.0. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Máj 2017, č. 4-5, s. 12-18.
  článok

  článok

 6. NOVÁKOVÁ, Barbora. Priemyselný feng šuej udržiava kvalitu aj náladu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 42-43.
  článok

  článok

 7. GAŠOVÁ, Martina - GAŠO, Martin. Mobilná aplikácia CERAA a jej nové moduly. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 8. ŠUKALOVÁ, Viera. Priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 79-81.
  článok

  článok

 9. HLADEKOVÁ, Liba Chiara. Žite lepšie svoj život na stoličke. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 24-27.
  článok

  článok

 10. KRÁLIKOVÁ, Ružena - PIŇOSOVÁ, Miriama - HRICOVÁ, Beata. Lighting quality and its effects on productivity and human health. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 10, pp. 8–12 online. VEGA 1/0537/15, APVV-0432-12.
  článok

  článok