Výsledky vyhľadávania

 1. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Outsourcing Corporate Economic Activities and Its Impact on Business Ethics. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 518-525 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 2. NAGRANOVÁ, Mária - SEMEŠ, Miroslav. Etické a morálne princípy verzus podnikanie. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 17-21.
  článok

  článok

 3. MCDANIEL, Charles. Civil society and the reform of finance : taming capital, reclaiming virtue. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group, 2016. xi, 286 s. Routledge critical studies in finance and stability. ISBN 978-1-138-88569-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HORBULÁK, Zsolt. Genéza myšlienky ekonomickej morálky, etiky a spoločensky zodpovedného podnikania. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2015. ISSN 1337-9313, 2015, roč. 7, č. 3, s. 24-32.
  článok

  článok

 5. KYSEĽOVÁ, Janka - ZELENÁK, Ján. Vzťah ekonómie a etiky, ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií : [medzinárodný vedecký workshop, 21. november 2013, Banská Bystrica]. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0623-8, s. [1-12] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. VARINSKÁ, Katarína. Etická kategória svedomie a možnosti jej aplikácie. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 145-148.
  článok

  článok

 7. PODMANICKÁ, Martina. Importance of Ethics in Preparation, Presentation, and Verification of a Business Entity's Financial Statements. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 84-89. SAV 1/0122/14.
  článok

  článok

 8. STANLEY, Renáta. Changes in Accounting Regulations from Perspective of Accounting Ethics. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 103-108.
  článok

  článok

 9. Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. Compiled by Zuzana Kubaščíková ; reviewers: Jana Hvoždarová, Alžbeta Foltínová, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 121 s. [10,8 AH]. ISBN 978-80-225-3953-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. STEINHAUSER, Dušan. The Application of neoclassical economic theory and new institutional economic theory to creation of rules Corporate Governance. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 182-190 [CD-ROM].
  článok

  článok