Výsledky vyhľadávania

 1. KLAUS, Václav. Evropská unie a euro: riskantní experimentování s Evropou. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISSN 2336-8225, 2018, roč. 66, č. 1, s. 136-140.
  článok

  článok


 2. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2018. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2018. 155 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89105-70-0.

 3. VLNKOVÁ, Milada. Hotovostný peňažný obeh v SR v roku 2016. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Apríl 2017, roč. 25, č. 2, s. 25-26.
  článok

  článok


 4. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. An Empirical analysis of relationships between the forward exchange rates and present and future spot exchange rates example of CZK/USD and CZK/EUR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 199-220.
  článok

  článok


 5. VAŇO, Vladimír. Dolár pod depreciačným tlakom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok


 6. JEDLINSKÝ, Jakub. Alternativní měnová řešení jako inspirace pro nastavení společné evropské měny. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 27-43.
  článok

  článok


 7. MANDEL, Martin - QUANG, Tran Van. Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 6, s. 649-668.
  článok

  článok


 8. FETISOVOVÁ, Elena - CSABA, Lentner - NAGY, Ladislav. The Impact of the monetary policy of the European Central Bank on the slovakian economy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s.158-164. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 9. Annual conference on finance and accounting. New trends in finance and accounting : proceedings of the 17th annual conference on finance and accounting [ACFA 2016] : [may 27, 2016, University of Economics, Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Cham : Springer, 2017. online [850 s.]. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-319-49559-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha