Výsledky vyhľadávania

 1. Digitálneho eura sa netreba báť. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok

 2. LACENOVÁ, Olívia. Digitálne euro je otázkou času - Prinesie výhody alebo obmedzenia? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 12-13.
  článok

  článok

 3. Digitálne euro? Alternatíva, ktorú podporíme. Tvrdí NBS. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 8, s. 40-41.
  článok

  článok

 4. BÖSZÖRMENYI, Jana. Zaokrúhľovanie daní a prepočet cudzej meny. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 7, s. 54-61.
  článok

  článok

 5. JÁNOŠKOVÁ, Kristína - JÁNOŠKOVÁ, Barbora - PETRUŠOVÁ, Dagmar. Development of Regional Differences of Slovak Higher Territorial Units in Years 2009–2018. In International Scientific Conference EMAN 2021. Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times. 5th International Scientific Conference EMAN 2021 – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. ISBN 978-86-80194-43-1. ISSN 2683-4510, pp. 25-33 online.
  článok

  článok

 6. CECHL, Pavel. Centrální banky v ríši kryptoměn. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. RUDÁŠOVÁ, Zuzana - KOZEL, Roman. Analyze of European Primary Bond Market. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 81-89 online. I-20-108-00.
  článok

  článok

 8. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Perspektívy vývoja eurozóny. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 167-173 online.
  článok

  článok

 9. KARPENKO, Lidiia et al. Differentiation of International Estimates of Poverty in Ukraine in the Coordinates of Euro Integration Policy of Sustainable Macroeconomic Development. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 379-390 online.
  článok

  článok

 10. KUPKOVIČ, Patrik. R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 8, s. 761-786.
  článok

  článok