Výsledky vyhľadávania

 1. MARIANYI, Peter. Na detailoch záleží. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 54-55.
  článok

  článok


 2. DŽUNDOVÁ, Mária. Manažovanie obalov pomáha doručovať tovar bez poškodenia. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. Február-marec, s. 40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198807/GW02_03_2015_lowres.pdf>
  článok

  článok


 3. SLANINKOVÁ, Jana. Výber spôsobu skladovania výrobného podniku. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 475-479.
  článok

  článok


 4. BREZOVSKÝ, Jozef. Automatizovaný sklad: výrobca komponentov pre automotive : optimálne využil priestor a zjednodušil procesy. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2009, január - február 2009, roč. 4, č. 16, s. 24-25.
  článok

  článok


 5. BREZOVSKÝ, Jozef. Logistika FMCG: rýchlosť a náročnosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2009, marec -apríl 2009, roč. 4, č. 17, s. 6-8.
  článok

  článok


 6. KRUMPLÍK, Miroslav. Optimalizácia rozvrhu výrobkov a krabíc na palete. In AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2465-0.
  článok

  článok


 7. NOVAREZIO, Paolo. Velikije pervoprochodcy s drevnejšich vremen do našich dnej. Perevod: I. N. Alčejev. Moskva : Astreľ : AST, 2004. 305 s. ISBN 5-17-027133-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. Abeceda obchodu. In Obchod kontakt marketing : časopis pro zahraniční obchod. - Praha : QplusQ, 2004. ISSN 1210-4531, Ŕíjen 2004, roč. 13, č. 10, s. 15-16.
  článok

  článok


 9. ANDREJČÁK, Tomáš. Opäť rekordný rok. In Profit : dvojtýždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA, public, 2003. ISSN 1335-4620, 11.4.2003, č. 14-15, s. 47.
  článok

  článok


 10. Recepción y difusión de textos ilustrados : intercambio científico entre Europa y América en la ilustración. Colombia : Rudecolombia, 2003. 283 s. Colección ACTAS. ISBN 84-9744-007-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]