Výsledky vyhľadávania

 1. BREZOVSKÝ, Jozef. Faktoring minimalizuje riziká. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], september-október 2018, roč. 14, č. 74, s. 46-47.
  článok

  článok


 2. PAVELKA, Ľuboš. Budúcnosť nezabezpečených pohľadávok. In Management pohľadávok 2017. odborná konferencia. Management pohľadávok 2017 : odborná konferencia, 15.-16. november 2017, Bratislava. - Wien : Dagmar Zboray, EU Generation, 2017. ISBN 978-3-9504554-0-3, s. 30-43. VEGA 1/0897/17 2017-2019.
  článok

  článok


 3. MOLNÝ, Radoslav. Kamárati buďme, dlhy si plaťme... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 74-75.
  článok

  článok


 4. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Aktívne nástroje financovania obchodných tokov podnikov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 103-111. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 5. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 6. HOZLÁR, Eduard. Faktoring ako alternatívny zdroj financovania prevádzky podniku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2016. ISSN 1335-5813, 2016, roč. 16, č. 3, s. 30-42. VEGA 1/0340/16.
  článok

  článok


 7. KOVALEV, Andrej. Financing export operations sme´s by factoring. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 517-524 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 (100%).
  článok

  článok


 8. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov v závislosti od miery rizika a výnosu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok


 9. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy : učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha : Grada Publishing, 2016. 380 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/gSqFRMYUFu> ISBN 978-80-247-5871-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. MARIANYI, Peter - VESELÝ, Matúš. Inkasovať včas sa oplatí. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2015. ISSN 1336-9857, Dec 2015, roč. 9, č. 12, s. 60-61.
  článok

  článok