Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1001  
Vaša otázka: Heslá = "filozofia"
 1. KOSTURKOVÁ, Martina. Intelektuálna integrita a pokrytectvo. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. Filozofia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Filozofický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Dostupné na : http://filozofia.sav.sk/sk
  Filozofia

  časopis

 3. ŠKVRNDA, František, ml. Aristippov situačný hedonizmus v kontexte sokratovskej a sicílskej tradície myslenia. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 178-191. VEGA 1/0094/20.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František, ml. [Early Greek Ethics]. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 222-225. Recenzia na: Early Greek Ethics / David Conan Wolfsdorf (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2020. - ISBN 978-0-19-875867-9.
  článok

  článok

 5. TUREKOVÁ, Andrea. Láska verzus cnosť a paradox libertínskeho románu: Claude Crébillon a jeho Blúznenie srdca a rozumu. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 127-132 online.
  článok

  článok

 6. PROFANT, Tomáš Imrich. The Function of Education Discourse in Development. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 499-506.
  článok

  článok

 7. ZELINOVÁ, Zuzana - ŠKVRNDA, František, ml. Vybrané otázky zo starogréckeho kozmologického myslenia. Recenzenti: Jaroslav Cepko, Barbora Machajdíková. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 153 s. [5,74 AH]. APVV-18-0103. ISBN 978-80-223-5479-0.
 8. THALMEINEROVÁ, Danka. Akú hodnotu má voda? In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 3-4, s. 6-8.
  článok

  článok

 9. FORMÁNEK, Tomáš. Mŕtve zásoby z pohľadu filozofie i podnikania. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. FIGUS, Alessandro. Social Evolution in Times of COVID-19 Between Politics, Economics, and Health. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2021. ISSN 2334-6191, 2021, vol. 26, no. 1, s. 66-72.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.