Výsledky vyhľadávania

 1. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. DE MEDEIROS, Pilar Damiao. European Refugee Crisis: Where Do Public Intellectuals Stand? In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 410-420.
  článok

  článok


 4. ŠKVRNDA, František. [Ciceronove stoické paradoxy]. In Graeco-Latina Brunensia [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 2336-4424, 2018, roč. 23, č. 1, s. 260-261 online. Recenzia na: Ciceronove stoické paradoxy / Fraňo Peter. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISBN 978-80-8105-882-0.
  článok

  článok


 5. TALIGA, Miloš. Argumentáciou sa zdôvodnenie nedá objaviť ani vytvoriť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 636-646.
  článok

  článok


 6. LOHMANN, Georg. K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 660-674.
  článok

  článok


 7. ANDREÁNSKY, Eugen. Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 7, s. 529-539.
  článok

  článok


 8. SCHMIDT, Martin. O menej radikálnom prístupe k významu, esenciám a modalitám. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 606-619.
  článok

  článok


 9. ŠKVRNDA, František. Rortyho kritika metafyziky a koncepcia novej pragmatistickej filozofie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 55-62 online.
  článok

  článok


 10. SŤAHEL, Richard. Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 1, s. 1-13.
  článok

  článok