Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1003  
Vaša otázka: Heslá = "filozofia"
 1. Filozofia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Filozofický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Dostupné na : http://filozofia.sav.sk/sk
  Filozofia

  časopis

 2. ŠKVRNDA, František, ml. "A Crowd of Gorgons and Winged Horses". A Critique of Socratic Philosophers in Athenaeus's The Deipnosophists. - Registrovaný: Scopus. In Pro-Fil – internetový časopis o filozofii. - Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1212-9097, 2023, vol. 24, no. 1, pp. 34-46. VEGA 1/0020/21.
  článok

  článok

 3. MÁSLO, Lukáš. Kaldor-Hicks Improvement and Justice: To the Discussion on Normative Economics. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 5, s. 518-535.
  článok

  článok

 4. ZELINOVÁ, Zuzana - ŠKVRNDA, František, ml. Anthropomorphic Motifs in Ancient Greek Ideas on the Origin of the Cosmos. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. - Berlin : De Gruyter. ISSN 1337-401X, 2023, vol. 33, no. 2, pp. 172-183. APVV-18-0103.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František, ml. - ZELINOVÁ, Zuzana. Etické a normatívne determinanty antického ekonomického myslenia a ekonomiky. - Registrovaný: Scopus. In Aither : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. ISSN 1803-7860., 2023, roč. 15, č. 29, s. 120-134. VEGA 1/0020/21.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. KOSTURKOVÁ, Martina. Intelektuálna integrita a pokrytectvo. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 28-31.
  článok

  článok

 7. PINTES, Gábor. Filozofia výchovy v reflexii edukačnej teórie a praxe. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 27-32.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František, ml. Aristippov situačný hedonizmus v kontexte sokratovskej a sicílskej tradície myslenia. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 178-191. VEGA 1/0094/20.
  článok

  článok

 9. PROFANT, Tomáš Imrich. The Function of Education Discourse in Development. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 499-506. APVV-19-0314.
  článok

  článok

 10. ZELINOVÁ, Zuzana - ŠKVRNDA, František, ml. Vybrané otázky zo starogréckeho kozmologického myslenia. Recenzenti: Jaroslav Cepko, Barbora Machajdíková. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 153 s. [5,74 AH]. APVV-18-0103. ISBN 978-80-223-5479-0.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.