Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Forbes

  Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527
  časopis

  časopis

 2. 2.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis

 3. Economist. London : The Economist Newspaper. 51x ročne. ISSN 0013-0613. Dostupné na : http://www.economist.com
  časopis

  časopis

 4. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. DUŠEK, Jiří. Ukazatel autarkie jako nástroj benchmarkingu veřejného sektoru (na příkladu kooperace obcí Jihočeského kraje). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 329-337.
  článok

  článok

 6. KOČIŠ, Juraj. Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 14, s. 85-97.
  článok

  článok

 7. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová, Oľga Ďuricová. 4. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [309 s.] [15,45 AH]. ISBN 978-80-10-03613-4.
 9. DUBROVINA, Nadiya - GUR`JANOVA, L. S. - NEUBAUEROVÁ, Erika. Osobennosti formirovanija bjudžetov na različnych urovnjach ierarchii v stranach JeS: opyt Slovakii. In Sociaľni, ekonomiko-pravovi ta finansovi vyklyky v umovach globaľnych transformacij : monografija. - Charkiv : VŠEM - CHNEU im. Kuznecija, 2019. ISBN 978-80-89654-57-4, s. 26-45.
  článok

  článok

 10. CIMA Managing Finance in a Digital World (Subject E1) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 368 s. ISBN 978-1-78740-193-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]