Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Súkromné vysoké školy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 88-91.
  článok

  článok

 2. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zmeny vo financovaní regionálneho školstva. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu obce. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 12, s. 8-12.
  článok

  článok

 5. RADINGER, Thomas - ECHAZARRA, Alfonso - GUERRERO, Gabriela. Colombia. Paris : OECD, 2018. 302 s. OECD Reviews of School Resources. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-colombia-2018_9789264303751-en> ISBN 978-92-64-30374-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BLANÁR, František. Eurostudent : ciele a zameranie medzinárodného výskumného projektu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 2, s. 3-17.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. EU cohesion policy – booster or destroyer of national policies? Case of universities. In Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. ISBN 978-83-7695-644-2. ISSN 1899-3192, 2017, no. 466, pp. 203-212. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 8. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu - zmeny od 1. septembra 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 10, s. 5-10.
  článok

  článok

 9. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 169-180 online. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 10. TRIZULIAK, Tibor. Financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a vzdelávanie - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 210-243.
  článok

  článok