Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 142  
Vaša otázka: Heslá = "financovanie projektové"
 1. NÉMETHOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav - SALAMONOVÁ, Alexandra. Effects of Subsidy on Publication Outputs. Can Small Research Grants Lead to Higher Quality Scientific Articles? - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, pp. 1-13. VEGA 1/0605/19.
  článok

  článok

 2. ZVRŠKOVEC, A.F. QUO VADIS aplikovaný výskum na Slovensku : Komentár Alexandra Františka Zvrškovca, predsedu združenia ATASAC (Advanced Technology and Science Application Centre). In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. SOBKOVÁ, Martina. Financování projektů jede dál, banky k němu však přistupují odpovědněji. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 6, s. 10-13.
  článok

  článok

 4. WEISS, Roland - KUDLOVÁ, Zuzana. Innovative Forms of Financing Investment Projects. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 55-61 online.
  článok

  článok

 5. Epidemie koronaviru spolufinancování projektů neohrozí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 4, s. 42-43.
  článok

  článok

 6. Výše poskytnuté podpory podnikatelům byla loni rekordní. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 38-39.
  článok

  článok

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Výstavba priemyselných parkov šancou na oživenie ekonomiky. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 8. BAČOVÁ, Monika. Crowdfunding ako alternatívny spôsob financovania projektov. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 212 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. LOUČANOVÁ, Erika - LACKOVÁ, Patrícia. Crowdfunding ako inovatívny spôsob financovania inovačných projektov na Slovensku a v Čechách. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 2, s. [1-10].
  článok

  článok

 10. LEŠKOVÁ, Alexandra. The Success of Peer Review Evaluation in University Research Funding – the Case Study from Slovakia. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 372-382 online. I-18-101-00, APVV-14-0512.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.