Výsledky vyhľadávania

 1. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Manažment po kríze: čo treba robiť inak ? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 22-31.
  článok

  článok

 3. PLECITÁ, Marta. Jak nadchnout lidi pro změnu k lepšímu. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 1, s. 15-16.
  článok

  článok

 4. REC, Mikoláš. Coworking chytá druhý dech. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 5, s. 44-45.
  článok

  článok

 5. POSPÍŠIL, Roman. Coping Approaches in Terms of the Development of Military Leaders. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 28-41.
  článok

  článok

 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Dištančné vzdelávanie - flexibilný prístup vo vzdelávaní. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 10, s. 69-71.
  článok

  článok

 7. HUBIČKA, Filip. Pandemie urychlila proměny e-shopů. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 5, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Dynamická logistika generuje nové nároky aj na WMS. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, apríl-jún, roč. 16, č. 83, (2020.
  článok

  článok

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Shaping a Flexible Employment Structure in Case of Slovak Enterprises. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 134.
  článok

  článok

 10. Výzvy českého trhu práce: flexibilita a mobilita práce. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok