Výsledky vyhľadávania

 1. KMEŤKO, Miroslav. Investovanie do dlhopisových fondov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 14-16.
  článok

  článok

 2. BADURA, Peter et al. Porovnanie durácie dlhopisových fondov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 28-33 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 3. KMEŤKO, Miroslav. Durácia fondov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 88-92. VEGA 1/0007/16 50%, VEGA 1/0184/16 50%.
  článok

  článok

 4. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Slovenské dlhopisové fondy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 13-18 CD-ROM. VEGA 1/0007/16 (50 %), VEGA 1/0404/16 (50 %).
  článok

  článok

 5. KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Dlhopisové fondy. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4467-2, s. 73-77. VEGA 1/0007/16 (50%), VEGA 1/0184/16 (50%).
  článok

  článok

 6. Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Ján Šebo, Pavel Škriniar, Peter Badura ; recenzenti: Ján Šebo, Pavol Poklemba. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [78 s., 4,86 AH]. ISBN 978-80-225-4467-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. BALÁŽ, Vladimír. Čo sú benchmarky a čo povedia finančným sprostredkovateľom. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Apríl 2014, roč. 3, č. 2, s. 14-15.
  článok

  článok

 8. KMEŤKO, Miroslav. Kam s peniazmi, keď sú úrokové sadzby "proklatě nízko"? In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2014. ISSN 1339-2220, Február 2014, roč. 3, č. 1, s. 14.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Nerozlučná dvojica. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2013. ISSN 1339-2220, December 2013, roč. 2, č. 6, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. ŠKRINIAR, Pavel. Investície pre začiatočníkov i opatrných. In Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií. - Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB, 2013. ISSN 1339-2220, August 2013, roč. 2, č. 4, s. 20-21. Dostupné na : <http://www.financievpohode.sk/>
  článok

  článok