Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Reviews of Pension Systems: Latvia. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Reviews of Pension Systems. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en> ISBN 978-92-64-28937-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. BALCO, Matej et al. Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 64-80.
  článok

  článok


 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Kde hľadať náhrady akcií či dlhopisov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. októbra 2017, roč. 27, č. 43, s. 57-60.
  článok

  článok


 4. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. OECD Institutional Investors Statistics 2016. Paris : OECD, 2017. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2016_instinv-2016-en> ISBN 978-92-64-27529-4. ISSN 2225-2061. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD Institutional Investors Statistics 2017. Paris : OECD, 2017. 184 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en> ISBN 978-92-64-28227-8. ISSN 2225-2061. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. GALIĆ, Maša - MATEK, Petar-Pierre. The Impact of minimum return guarantees on management of mandatory pension funds in Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 4, s. 342-369.
  článok

  článok


 8. HERETIKOVÁ, Katarína. Investičné limity v penzijných fondoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, September - Október 2017, roč. 4, č. 5, s. 1-6.
  článok

  článok


 9. DLUHOŠ, Martin. Using portfolio theory in the second pension pillar in Slovakia – searching for an efficient set of portfolios. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 184-194. VEGA I-17-101-00.
  článok

  článok


 10. SETNICKÁ, Ivana. Transformácia starobného dôchodkového sporenia a výnosnosť jednotlivých dôchodkových fondov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 112-122 online. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok