Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 285  
Vaša otázka: Heslá = "fondy penzijné"
 1. TOMŠÍK, Vladimír - MANDEL, Martin. Státní dluh a reforma penzijních fondů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 1, s. 42-45.
  článok

  článok

 2. KOCÚREK, Martin. Optimal Investment Strategies of Conservative Investor – Reinsurer. In INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN), pp. 359-365.
  článok

  článok

 3. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Investment Strategies and Management of Modern Pension Funds. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 127-133.
  článok

  článok

 4. CARMECI, Gaetano - CAVALLINI, Pietro - MILLO, Giovanni. Are Funding of Pensions and Economic Growth Directly Linked? New Empirical Results for Some OECD Countries. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 3, s. 244-261.
  článok

  článok

 5. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Granting License to Perform the Activities of a Supplementary Pension Asset Management Company in Slovakia and the Pension Funds Company in Austria. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 317-325.
  článok

  článok

 6. ŠPIRKOVÁ, Jana - SZÜCS, Gábor - KOLLÁR, Igor. Detailed View of a Payout Product of the Old-Age Pension Saving Scheme in Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 761-777.
  článok

  článok

 7. KADEROVÁ, Andrea. Swaps and Longevity Risk. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2019. ISBN 978-80-248-4355-1, s. 15-19 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BALCO, Matej et al. Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 64-80.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. Keby bolo keby. In FinPro : samostatná nepredajná príloha vybraných slovenských periodík. - Bratislava : Ivales. ISSN 2585-8335, 2018, č. 3, s. 16.
  článok

  článok

 10. DLUHOŠ, Martin. Performance of Active and Passive Management of Slovak's Pension Funds in Return-Risk Space. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Trade and Global Markets. - Genève : Inderscience Publishers. ISSN 1742-755X, 2018, vol. 11, no. 4, pp. 306-322 online. I-17-101-00. I-17-101-00, IGP, Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.