Výsledky vyhľadávania

 1. PrintProgress : časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia. Trnava : VELDAN. 6x ročne. ISSN 1339-3804. Dostupné na : http://www.printprogress.sk
  časopis

  časopis

 2. POLÁČEK, Marian. Dron s kamerou ako (problematický) nástroj na prezentáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 43-47 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SMRČKA, František. Možnosti využití dronů v cestovním ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 2, s. 54-62.
  článok

  článok

 4. POLÁČEK, Marian. Digitalizácia textu cez smartfón. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 57-59 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. CHAYKOWSKI, Kathleen. Instagram z nadhľadu. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. Október, s. 70-76.
  článok

  článok

 6. BARABÁŠ, Pavol. Tatranská filozofia a globálne expedície Pavla Barabáša. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 46-49. Spracovala redakcia. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. BARNIŠINOVÁ, Eva. Vybrané aspekty inovácie - nové formy žurnalistiky v slovenskom mediálnom prostredí. In Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8105-839-4, s. 151-160 online.
  článok

  článok

 8. POLÁČEK, Marian. Nové trendy vo fotografii – plenoptický fotoaparát. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 547-555, CD-ROM.
  článok

  článok

 9. POLÁČEK, Marian. Fotografia - neodškriepiteľná súčasť reklamy. In Nové technológie a možnosti ich využitia vo vzdelávaní : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3449-9, s. 54-58.
  článok

  článok

 10. Foodstyling. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2011. ISSN 1337-0545, 2011, roč. 5, č. jeseň, s. 97-100.
  článok

  článok