Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 42  
Vaša otázka: Heslá = "funkcie úžitkové"
 1. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Udržateľný rozvoj - príklady smerovania vývoja obalov. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2022. ISBN 978-80-225-4988-2, s. 19-23. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Metóda priemernej výnosnosti investície ako nástroj hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičného projektu. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 17-20 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ŠRENKEL, Ľudovít. Hodnota peňazí v čase. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., 2014. ISSN 1338-2187, 12.4.2014, s. [1-2] online. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/financie/c/1337/category/finacne-riadenie/article/hodnota-penazi-vcase.xhtml>
  článok

  článok

 4. VAGAŠOVÁ, Tatiana. Aplikácia prospektovej teórie na rozhodovanie v kontexte zdravia. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 3-4, s. 44-51 online.
  článok

  článok

 5. REIFF, Marian - FURKOVÁ, Andrea - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Analýza maloobchodného trhu z pohľadu lokalizácie zákazníkov. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník príspevkov : Praha, 10.-12. december / prosinec 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3786-5, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. FENDEK, Michal. Optimalizačný model cenovej diferenciácii produkcie monopolu. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-8 CD-ROM. VEGA 1/0488/12. 1/0488/12, VEGA, Teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví v prostredí s vysokým stupňom koncentrácie.
  článok

  článok

 7. SPUCHĽÁKOVÁ, Erika. Princíp fuzzy logiky. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 803-808.
  článok

  článok

 8. SUŠIENKOVÁ, Katarína. Normatívny prístup k viackriteriálnemu rozhodovaniu. In Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár, Podhájska, 7.-9. september 2011. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. ISBN 978-80-225-3341-6, s. 21-22.
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef - BERČAČINOVÁ, Zuzana. Viacrozmerné expertné usporiadanie súboru na príklade usporiadania podľa efektívnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 161-177.
  článok

  článok

 10. SUŠIENKOVÁ, Katarína. Viackriteriálne rozhodovanie. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-12]. VEGA 1/0347/08.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.