Výsledky vyhľadávania

 1. CIBUĽA, Milan - BÉREŠOVÁ, Juliana. Zhluková analýza. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 35-43 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Miroslav et al. Classification by Ordinal Sums of Conjunctive and Disjunctive Functions for Explainable AI and Interpretable Machine Learning Solutions. In Knowledge-Based Systems. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-7409, 2021, vol. 220, pp. 1-12 online. P-32554, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0006/19.
  článok

  článok

 3. STRANG, Gilbert. Linear Algebra for Everyone. Wellesley : Wellesley - Cambridge Press, 2020. 356 s. ISBN 978-1-7331466-3-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Optimalizácia portfólia s využitím evolučného algoritmu v jazyku R. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 31-36 online. VEGA 1/0339/2.
  článok

  článok

 5. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a evolučne stabilná stratégia. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 281-286 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 6. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav - BOŽILOVIĆ, Boško. Fuzzy Functional Dependencies and Linguistic Interpretations Employed In knowledge Discovery Tasks from Relational Databases. In Engineering Applications of Artificial Intelligence : The International Journal of Intelligent Real-Time Automation. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 0952-1976, 2020, vol. 88, pp. 1-15 online. (2020 - Current Contents).
  článok

  článok

 7. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre ekonómov. Recenzenti: Martin Šeleng, František Peller. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 333 s. [17,85]. ISBN 978-90-89962-62-4. [Počet ex. : 30, z toho voľných 9, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 2]
 8. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie programovacieho jazyka R a MS Excelu na výpočet bežného netto poistného v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 9. PÁLEŠ, Michal. Rozhodovacie stromy v strojovom učení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 50-58 CD-ROM. VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 10. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]