Výsledky vyhľadávania

 1. VUČETIĆ, Miljan - HUDEC, Miroslav - BOŽILOVIĆ, Boško. Fuzzy Functional Dependencies and Linguistic Interpretations Employed In knowledge Discovery Tasks from Relational Databases. In Engineering Applications of Artificial Intelligence : The International Journal of Intelligent Real-Time Automation. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 0952-1976, 2020, vol. 88, pp. 1-15 online.
  článok

  článok

 2. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre ekonómov. Recenzenti: Martin Šeleng, František Peller. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 333 s. [17,85]. ISBN 978-90-89962-62-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 14, prezenčne 3]
 3. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie programovacieho jazyka R a MS Excelu na výpočet bežného netto poistného v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 4. STREŠŇÁKOVÁ, Anna - SIMONKA, Zsolt. Možnosti využitia softvéru pri fuzzy logike. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 70-74 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 5. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. Aggregation of Fuzzy Conformances. - Registrovaný: Scopus. In New Trends in Aggregation Theory. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. ISBN 978-3-030-19493-2. ISSN 2194-5357, s. 302-314. VEGA 1/0373/18.
  článok

  článok

 7. SOJKA, Pavol. Použitie pravidiel fuzzy logiky v jazyku R. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 81-89 online.
  článok

  článok

 8. PÁLEŠ, Michal. Rozhodovacie stromy v strojovom učení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 50-58 CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 9. KLŮFA, Jindřich. Matematika pro bakalářské studium na VŠE. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2019. 198 s. ISBN 978-80-87865-53-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. FECENKO, Jozef. Polynomial Asymptotes and Asymptotic Series. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok