Výsledky vyhľadávania

 1. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 9th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 891 s. ISBN 978-1-292-21289-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.
 4. LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - TODOROVÁ, Neda. Volatility forecasting of non-ferrous metal futures: Covariances, covariates or combinations? In Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. - Clayton : Monash University. ISSN 1042-4431, November 2017, vol. 51, pp. 228-247.
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter. Využitie kĺzavých priemerov pre určenie cenových trendov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 5-14. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 7. ZHANG, Bing. Is there a co-movement between the China and US agricultural futures markets? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 5, s. 205-213.
  článok

  článok

 8. HARČARIKOVÁ, Monika. Proposal od new outperformance certificates in agricultural market. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 9, s. 400-409.
  článok

  článok

 9. KOSOWSKI, Robert L. - NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 3rd ed. London : Academic Press, 2015. 874 s. ISBN 978-0-12-386968-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. WAUTERS, Erwin et al. Risk perception, attitudes towards risk and risk management: evidence and implications. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 9, pp. 389-405. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/133037.pdf>
  článok

  článok