Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.
 2. LYÓCSA, Štefan - MOLNÁR, Peter - TODOROVÁ, Neda. Volatility forecasting of non-ferrous metal futures: Covariances, covariates or combinations? In Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. - Clayton : Monash University. ISSN 1042-4431, November 2017, vol. 51, pp. 228-247.
  článok

  článok

 3. BADURA, Peter. Využitie kĺzavých priemerov pre určenie cenových trendov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 5-14. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 4. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 5. ZHANG, Bing. Is there a co-movement between the China and US agricultural futures markets? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 5, s. 205-213.
  článok

  článok

 6. KOSOWSKI, Robert L. - NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 3rd ed. London : Academic Press, 2015. 874 s. ISBN 978-0-12-386968-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. HARČARIKOVÁ, Monika. Proposal od new outperformance certificates in agricultural market. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 9, s. 400-409.
  článok

  článok

 8. KMEŤKO, Miroslav - ŠKRINIAR, Pavel. Dosah vysokofrekvenčného obchodovania na finančný trh. In Financie, účtovníctvo, dane 2014 so zameraním na súčasné problémy : nekonferenčný recenzovaný vedecký zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3855-8, s. 168-179 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. WAUTERS, Erwin et al. Risk perception, attitudes towards risk and risk management: evidence and implications. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 9, pp. 389-405. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/133037.pdf>
  článok

  článok

 10. DRUTAROVSKÁ, Jana. Annual volume development of futures and options on exchanges on selected countries in period 1990-2013. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 99-107 [CD-ROM].
  článok

  článok