Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 207  
Vaša otázka: Heslá = "geografia hospodárska"
 1. DZIURA, Boris. Blue Economy Policies of the Nordic (European) Countries. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 1, pp. 75-81 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 2. HEROD, Andrew et al. The Impact of the COVID-19 Pandemic upon Employment and Inequality in the Mediterranean EU: An Early Look from a Labour Geography Perspective. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2022. ISSN 1461-7145, 2022, vol. 29, no. 1, pp. 3-20.
  článok

  článok

 3. GODA, Natália. The Influence of Nation Branding on Tourism – How Slovakia Compares to Austria in Nation Branding. - Registrovaný: Scopus. In Revue Roumaine de Géographie. - Bucharest : Romanian Academy Publishing House. ISSN 1220-5311, 2021, vol. 65, no. 1, pp. 51-59 online. I-20-102-00.
  článok

  článok

 4. STANEK, Richard - KUSENDOVÁ, Dagmar - HORŇÁK, Marcel. Metodika tvorby modelu dostupnosti územia Slovenska na báze dennej intenzity automobilovej dopravy s využitím geoinformačných nástrojov. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 63-81.
  článok

  článok

 5. MORAVČÍK, Filip - BENOVÁ, Alexandra. Dynamika historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, prípadová štúdia: vybraná časť kopaničiarskeho regiónu Myjava. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 83-97.
  článok

  článok

 6. JANČOVIČ, Peter - ZAGORŠEKOVÁ, Natália - BALEHA, Andrianna. Geography of the European Union Development Aid Allocation. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Folia Geographica : International Scientific Journal. - Prešov : University of Prešov. ISSN 2454-1001, 2021, vol. 63, no. 2, pp. 5-23 online. I-20-104-00.
  článok

  článok

 7. SAKSA, Martin et al. Mapovanie a klasifikácia urbánnych pôd na príklade miest Bratislava, Trnava a Žilina. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 3, s. 199-218.
  článok

  článok

 8. RUTYNSKYI, Mykhailo - KUSHNIRUK, Halyna. Waterfalls of the Eastern Carpathians (Ukraine) as Objects of Geoheritage and Geotourism. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 3, s. 265-282.
  článok

  článok

 9. CUDNY, Waldemar et al. The World Junior Short Track Speed Skating Championships 2018 in Tomaszów Mazowiecki: A Sports Geography Perspective. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 3, s. 219-237.
  článok

  článok

 10. HUDEC, Oto - SINČÁKOVÁ, Žofia. Changes in Sectoral Structure and Spatial Distribution in Europe: Where Has the De-Industrialisation Process Stalled? In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 21-41.
  článok

  článok