Výsledky vyhľadávania

 1. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Dostupné na : www.geograficke-rozhledy.cz
  časopis

  časopis

 2. RUDOHRADSKÁ, Simona. Geoblocking - vybrané obchodnoprávne aspekty. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 73-87.
  článok

  článok

 3. FERYNA, Jan. Nová ruská arktická strategie posiluje ruský vliv v obalsti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 74-76.
  článok

  článok

 4. KOCHAJDOVÁ, Monika. Geopolitické postavenie Ruska po udalostiach na Ukrajine v roku 2014. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 1, s. 83-101 online.
  článok

  článok

 5. VESELOVSKÝ, Ján - CHALUPA, Petr. Kuba na rozcestí. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 6. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok

 7. HILLMAN, Jonathan E. The Emperor’s New Road : China and the Project of the Century. New Haven : Yale University Press, 2020. 294 s. ISBN 978-0-300-24458-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. ZRAK, Andrej. Geopolitics of Natural Gas in the Region of Central Europe. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 3, pp. 6-12 online.
  článok

  článok

 9. DRUŽBACKÁ, Barbora. Potenciál zahraničnoobchodných vzťahov EÚ a Číny. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 15-25 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 10. LUCE, Edward. Soumrak západního liberalismu. Přeložil: Petr Horák. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 191 s. Crossover. ISBN 978-80-257-2704-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]