Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3894  
Vaša otázka: Heslá = "globalizácia"
 1. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BÓDY, Glória. Tools for the Development of Global Competence. In Academic Journal of International Education Research. - Prague : Academic Conferences Association, 2023. ISSN 2694-7803, 2023, vol. 4, no. 1, pp. 27-35. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 2. BELLOVÁ, Slavomíra - VIŠŇOVCOVÁ, Zuzana. Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 22-26.
  článok

  článok

 3. STRELINGER, Ján. The Concept of Global English - Its Positive and Negative Aspects. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2023. ISBN 978-80-8177-101-9, s. 91-98.
  článok

  článok

 4. KOHUT, Dominik - JIRÁNKOVÁ, Martina. Obchod s pridanou hodnotou medzi Čínou a USA. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 1, s. 1-22.
  článok

  článok

 5. Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Dostupné na : https://www.sets.cz/index.php/ojs/issue/view/69
  Scientia et Societas

  časopis

 6. DIX-CARNEIRO, Rafael - TRAIBERMAN, Sharon. Globalization, Trade Imbalances and Inequality. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 133, no. January, pp. 48-72.
  článok

  článok

 7. RUDÝ, Stanislav. Ukazovatele ekonomickej globalizácie v medzinárodnom obchode - export a import v krajinách V4. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXI. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 21. International Scientific Conference, February 15th - 17th, 2023, Košice - Kaluža. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5044-4, pp. 51-61.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Cultural Differences between Czechia and Slovakia in the Light of Global Literacy. In Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2023: April 13–14, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2023. ISBN 978-80-7435-901-9. ISSN 2464-6067, pp. 100-107. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 9. KARPENKO, Lidiia - KUCHARČÍK, Rudolf - ZUBRO, Tetyana. Investment Determinants Modeling for Territorial Development of Southern Ukraine: Globalization of Financial Markets. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 214-217.
  článok

  článok

 10. KARAS, Martin. Screening Mechanisms for Foreign Investement in a Globalized World: Latest Developments. In Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. - Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. ISBN 978-617-7825-98-1, pp. 28-36.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.