Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Globalizácia na čínsky spôsob. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 25. mája 2017, roč. 27, č. 21, s. 42-45.
  článok

  článok


 2. ČERI, Ladislav. Challenges in the education of future diplomats in 2016 focused not only on the security sector. In [The Legacy of John Paul II. in 2016 : Current trends and challenges in management, marketing and economy; social sciences and humanities; science and education]. multidisciplinary scientific conference. Message of John Paul II. 2016 : Current challenges and trends in the social sciences : [conference proceedings]. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. ISBN 978-80-561-0439-2, pp. 68-75.
  článok

  článok


 3. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Flexibility as an important tool for solving problems of labor markets. In Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 20th International scientific conference on economic and social development : Prague, 27-28 april 2017 [elektronický zdroj]. - Varazdin ; Koprivnica ; Warsaw : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : University North : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. ISSN 1849-7535, pp. 260-266 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok


 4. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  elektronická kniha


 5. DULEBOVÁ, Irina - ŠTEFANČÍK, Radoslav. Securitization theory of the Copenhagen school from the perspective of discourse analysis and political linguistics. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae. - [Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť], 2017. ISSN 1337-8384, 2017, vol. 10, no. 2, pp. 51-62. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok


 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. Globalization forces and company performance. In Development strategy of science and education. International scientific and practical conference. Development strategy of science and education : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 30.3.2017, Namur, Belgium]. - Namur : Fidelite editions, 2017. ISBN 978-0-9942661-4-9, pp. 225-230 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 7. OECD skills outlook 2017 : skills and global value chains. Paris : OECD, 2017. 161 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2017_9789264273351-en> ISBN 978-92-64-27317-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD development co-operation peer reviews: Poland 2017. Paris : OECD, 2017. 104 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-poland-2017_9789264268869-en> ISBN 978-92-64-26883-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ČERI, Ladislav - ČERIOVÁ, Monika. Globálne výzvy a zameranie zahraničnej politiky SR v roku 2017. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 19-25.
  článok

  článok


 10. ROZKOŠOVÁ, Anna - MEGYESIOVÁ, Silvia. Global population growth theory and views of its impact to growth of global economy. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 154 CD-ROM. I-17-105-00.
  článok

  článok