Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 147  
Vaša otázka: Heslá = "gramotnosť informačná"
 1. PANKEVIČ, Michal. Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok

 2. Knižničná a informačná veda XXX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. 252 s. ISBN 978-80-223-5504-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BELVONČÍKOVÁ, Eva - ČIDEROVÁ, Denisa. Know-What, Know-Why, Know-Who... How Do You Get Your Facts Right? In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 8-23 online. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Determinants of Global Business Literacy of Slovak University Students. In Global Education, Teaching and Learning. Conference. Proceedings of IAC in Vienna 2022 : December 2022 in Prague, 1st edition. - Prague : Czech Institute of Academic Education, 2022. ISBN 978-80-88203-30-8, pp. 152-158. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 5. GULLOVÁ, Soňa - MANOVÁ, Miroslava. Dnešní generace seniorů a jejich vztah k moderním informačním technologiím v ČR. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 2, s. 3-10.
  článok

  článok

 6. KAZDOVÁ, Alena. Mezigenerační spolupráce obohacuje všechny. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2021. ISSN 1212-690X, 2021, č. 4, s.14-17.
  článok

  článok

 7. KAROLČÍK, Štefan - VAVRINCOVÁ, Dominika - ČIPKOVÁ, Elena. Geografická gramotnosť mladých ľudí na Slovensku. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 3, s. 239-263.
  článok

  článok

 8. HUTMANOVÁ, Nikoleta. Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 68-77 online. VEGA 1/0123/18.
  článok

  článok

 9. NEŽINSKÝ, Eduard. Forecasting Adult Skills in Slovakia: Methodological Issues Related to the Upcoming PIACC Survey. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 1338-3590, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 86-96 online. VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 10. MAIEROVÁ, Eva. Plagiarism in Tertiary Education and Digital Media. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 75-83 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.