Výsledky vyhľadávania

 1. STROUKAL, Dominik. Hotově? Když to jinak nejde... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 2. KOPRENA, Eva. Mediálna gramotnosť ako základná zručnosť v digitálnej spoločnosti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 3, s. 11-14.
  článok

  článok

 3. ZAMBOROVÁ, Katarína. Issues of International Educational Assessment : A Case of Slovakia. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 548-555 online.
  článok

  článok

 4. BURÁK, Emil. Daňová tvorivosť V. Daňová obrana – osvedčené techniky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 6, s.42-52.
  článok

  článok

 5. URBANEC, Jan. Výsledky měření finanční gramotnosti dospělých 2020 z pohledu Ministerstva financí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 8, s. 30-32.
  článok

  článok

 6. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Finančná gramotnosť vo vzdelávaní s akcentom na súčasnú spoločenskú situáciu. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 94-101. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 7. POLONYOVÁ, Simona. Pohľad na súčasný stav finančnej gramotnosti v podmienkach Slovenskej republiky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 51-55 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 8. SOBKOVÁ, Martina. Spoření na stáří se změní. Role finančních institucí bude klíčová. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. MIHALČOVÁ, Bohuslava - GALLO, Peter, ml. - LUKÁČ, Jozef. Management of Innovations in Finance Education: Cluster Analysis for OECD Countries. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 1, pp. 235-244 online.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. HOUSEL, Morgan. The Psychology of Money : Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness. 1st Edition. Petersfield : Harriman House, 2020. 242 s. ISBN 978-0-85719-768-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]