Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Chip

  Chip : magazín o digitálních technologiích. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Burda Praha. 12x ročne. ISSN 1210-0684. Dostupné na : http://www.chip.cz
  časopis

  časopis

 2. Computer. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Mladá fronta. 12x ročne. ISSN 1210-8790
  časopis

  časopis

 3. GRAČKOVÁ, Ivana. Česká indoor lokalizace dobývá svět. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 6, s. 44-47.
  článok

  článok

 4. PC revue : technologický magazín. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Digital Visions. iná periodicita. ISSN 1335-0226. Dostupné na : http://www.pcrevue.sk
  časopis

  časopis

 5. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga et al. Informatika. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [426 s.] [22,1 AH]. ISBN 978-80-225-4595-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita. Informatika. Recenzenti: Peter Markovič, Peter Mesároš. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. [245 s.] [11,4 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-40-9. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 7. SZABO, Ľuboslav et al. Intensity of ICT use by managers of agricultural enterprises. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, s. 485-492.
  článok

  článok

 8. HAGAROVÁ, Ráchel. FaceMedia - Google AdWords v offline svete. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 64-65. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 9. SLÁVIK, Štefan. Key.vi - Váš mobilný telefón je Váš kľúč do dverí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 93-95. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 10. BIEL, Marián. Telo ako dôkaz. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 25. júna 2015, roč. 25, č. 25, s. 52-54.
  článok

  článok