Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 4607  
Vaša otázka: Heslá = "história"
 1. ONDRIŠÍKOVÁ, Dana - VARGA, Gabriel. Firemný personálny mentoring. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2012. ISSN 1335-1729, 4/2012, roč. 17, zoš. 67, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 2x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 3. SKÝPALOVÁ, Jana. 30 rokov legislatívneho vývoja v odpadovom hospodárstve SR. In 30 rokov Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia. 30 rokov Slovenskej republiky : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3257-8, s. 100-108.
  článok

  článok

 4. VANKOVÁ, Katarína. Korene zážitkovej pedagogiky. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 2, s. 27-29.
  článok

  článok

 5. BOCKOVÁ, Anna. Aplikácia poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní histórie. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 1, s.22-26.
  článok

  článok

 6. SPIRIDON, Vasile. Naționalistul cosmopolit. Alexandru Macedonski (1854-1920). In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2024, vol. 56, no. 10, pp. [1-5]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2024/03/nationalistul-cosmopolit-alexandru-macedonski-1854-1920/>
  článok

  článok

 7. SPIRIDON, Vasile. Capul tuturor ielelor. Camil Petrescu (1894-1957). In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2024, vol. 56, no. 16, pp. [1-5]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2024/04/capul-tuturor-ielelor-camil-petrescu-1894-1957/>
  článok

  článok

 8. Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : BELIANUM. 4x ročne. ISSN 2644-643X. Dostupné na : https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/vedecky-casopis-stat-a-pravo/
  časopis

  časopis

 9. SPIRIDON, Vasile. Despărțirea de clasicism. Paul Zarifopol (1874-1934). In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2024, vol. 56, no. 19-20, pp. [1-5]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2024/05/despartirea-de-clasicism-paul-zarifopol-1874-1934/>
  článok

  článok

 10. SPIRIDON, Vasile. Necesara depărtare. Gib I. Mihăescu (1894-1935). In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2024, vol. 56, no. 18, pp. [1-5]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2024/05/necesara-departare-gib-i-mihaescu-1894-1935/>
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.