Výsledky vyhľadávania

 1. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Vplyv open space na duševné zdravie zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 171-179 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 2. LUMNITZER, Ervin et al. Development of Materials Obtained from Recycled Cars and Their Subsequent Use in Noise Reduction. - Registrovaný: Web of Science. In Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology. - London : SAGE Publications. ISSN 1478-2413, 2018, vol. 34, no. 4, pp. 221-229. APVV 0432-12.
  článok

  článok

 3. KUBÍK, Peter - KOPKA, Roman. Reakcia na búchanie od zástupcu firmy: Chápeme reakcie ľudí, hľadáme trvalé riešenie. In My Turiec. - Bratislava : Petit Press, 2017, 30.11.2017, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://myturiec.sme.sk/c/20705552/reakcia-na-buchanie-od-zastupcu-firmy-chapeme-reakcie-ludi-hladame-trvale-riesenie.html>
  článok

  článok

 4. TICHÝ, Miroslav. Hluk spôsobuje chorobu z povolania. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 1-2, s.
  článok

  článok

 5. KOPČÍKOVÁ, Mária. Pracovné prostredie a jeho význam. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 9, roč. 10, č. 1 (2015.
  článok

  článok

 6. ŠOFRANKO, Michal - PEKÁR, Juraj. Vývoj elektromobility na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0245/1.
  článok

  článok

 7. MORAVEC, Marek - LIPTAI, Pavol. Možnosti optimalizácie a hodnotenia akustickej kvality domácich spotrebičov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2015, 2015, roč. 16, č. 4, s. 25-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209057/CEIT_ProIN_4 (1).pdf>
  článok

  článok

 8. ŠOLC, Marek - BALÁŽOVÁ, Michaela. Hluk - jeden z faktorov vplývajúcich na zdravie človeka. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2012. ISSN 1336-7137, 2012, roč. 8, č. 4, s. 48-55.
  článok

  článok

 9. Environmental impacts of international shipping : the role of ports. Paris : OECD, 2011. 141 s. ISBN 978-92-64-09682-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. TICHÝ, Miroslav. Ako chrániť zamestnancov pred pracovnou záťažou. In Finančný manažment a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-7574, 2009, č. 12, s. 712-714.
  článok

  článok