Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. BARTOŠOVÁ, Viera. Ekonomické hodnotenie podniku s dôrazom na jeho finančné charakteristiky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 12, s.162-190.
  článok

  článok

 3. TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Family Businesses in Global Economy and Evaluating Their Financial Health Using Bankruptcy Models. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2021 : The 21th International Scientific Conference. - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0240/20 (50%), I-21-109-11-00 (50%).
  článok

  článok

 4. KAUFMAN, Josh. Osobný kurz MBA : ovládnite umenie biznisu. Prvotriedne obchodné vzdelanie v jedinej knihe. Preložili: Stanislava Bariaková, Monika Kaliská. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Eastone Books, 2021. 443 s. ISBN 978-80-8109-420-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. MERCER, Z. Christopher - HARMS, Travis W. Business Valuation : An Integrated Theory. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2021. 482 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-119-58309-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - TRÚCHLIKOVÁ, Mária. Valuation of Future Profits in the Family Businesses in Slovakia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 18-25 online. I-21-109-00.
  článok

  článok

 7. MIESEIGHA, Ebipanipre Gabriel - OKEWALE, Joel Adeniyi. Tax Aggressiveness and Firm Value: Evidence From Industrial Goods Companies on the Nigerian Exchange Group. In Acta oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2021. ISSN 1338-6581, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 59-69 online.
  článok

  článok

 8. KUDLOVÁ, Zuzana - VAJDOVÁ, Jana. Application of Selected Methods for Determining the General Value of the Enterprise. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 61-67 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Comparability Analysis - The Cornerstone of Transfer Pricing. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 150-160 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Jozef. Financial Analysis As a Tool to Detect a Crisis in a Company. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Žilina : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2020. ISSN 1336-0019, 2020, roč. 19, č. 1, s. 39-49 online.
  článok

  článok