Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty IV : stanovenie hodnoty synergických efektov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [221 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-90-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri fúzii a akvizícii. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 1, s. 45-57 online. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok


 3. ROSZYK KOWALSKA, Gabriela - MAŁŽ, Piotr. The Brand of the National Forest Holding “State Forests”. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 18-26.
  článok

  článok


 4. KLIMEK, Miroslav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Financial analysis of company based on evaluation models. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika] [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 201-208 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. KINTLER, Jakub. Personálne opcie - nástroj eliminácie rizika investícií do ľudského kapitálu podniku. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 52-57. VEGA 1/0062/15.
  článok

  článok


 6. MANOVÁ, Eva. Hodnota duševného vlastníctva ako súčasť hodnoty podniku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016 [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 27-28 CD-ROM. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok


 7. TÓTHOVÁ, Alena. Koncept EVA v plánovacom procese podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 487-493 CD-ROM. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 8. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty I : stanovenie hodnoty podniku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2016. online [477 s., 23,9 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-63535-596-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. HARUMOVÁ, Anna. Analysis and forecast of the company`s value. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 1, pp. 94-106 online. VEGA 1/1607/2015.
  článok

  článok


 10. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha