Výsledky vyhľadávania

 1. BADURA, Peter et al. Management Styles as a Basic Assumption of Maximizing the Company's Value. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 21-26. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 2. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 6, prezenčne 2]

 3. ROSZYK KOWALSKA, Gabriela - MAŁŽ, Piotr. The Brand of the National Forest Holding “State Forests”. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 18-26.
  článok

  článok


 4. HAVRILKOVÁ, Veronika. Ekonomická efektívnosť. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 21-27 online.
  článok

  článok


 5. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Možnosti uplatnenia podnikovej diagnostiky v znaleckej činnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 323-332 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. LONDÁK, Ján. Diskont za kľúčovú osobu v procese ohodnotenia podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 178-188 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. Czynniki i pomiar wartości biznesu [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wiesława Caputa ... [et al.]. 1st edition. Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. online [187 s.]. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-288-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [93 s.]. ISBN 978-80-225-4465-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. HARUMOVÁ, Anna - LONDÁK, Ján. Foresight exercise and analysis as a basis for valuation of a company. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 147-154. VEGA 1/1607/2015.
  článok

  článok


 10. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Možnosti odhadovania hodnoty podniku. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 35-39 CD-ROM. I-17-103-00.
  článok

  článok