Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠALKO, Ivan. Všetci hovoria o tvorbe hodnoty, ale čo to vlastne je? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 3. KOŠALKO, Ivan. Tvorba hodnoty optimálnym riadením zdrojov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 13-14.
  článok

  článok

 4. NOVOTNÁ, Ludmila. Cenné papiere, podiely a zmenky (časť 1). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 158-176.
  článok

  článok

 5. LÁBAJ, Martin - MAJZLÍKOVÁ, Erika. Drivers of Deindustrialisation in Internationally Fragmented Production Structures. In Cambridge Journal of Economics. - Oxford : Oxford University Press. ISSN 0309-166X, 2022, vol. 46, no. 1, pp. 167-194 online. VEGA 1/0781/21, APVV-15-0765.
  článok

  článok

 6. MINÁRIK, Marek - ZÁBOJNÍK, Stanislav - PÁSZTOROVÁ, Jana. Sources of Value-Added in V4 Automotive GVCS: the Case of Transport and Storage Services and Firm-Level Technology Absorption. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2022, vol. 11, no. 4, pp. 1-24 online. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0039/20, VEGA 1/0420/19, Visegrad Fund No. 22030183.
  článok

  článok

 7. BELANOVÁ, Katarína. Evaluation of Economic Indicators of Small and Medium - Sized Enterprises in the Slovak Republic After the Outbreak of Coronavirus Crisis. In Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences. - Tekirdağ : ARSEAD. ISSN 2149-9314, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 6-9 online.
  článok

  článok

 8. SIGETOVÁ, Katarína. Speculative Measurement in Business Combinations. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 443-452 online.
  článok

  článok

 9. PČOLÁR, Mário. Application of Multivariate Lambda Distribution Within the Portfolio Selection Model. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 383-389 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 10. MICHŇOVÁ, Mária. Development of Labor Productivity in Regions of Croatia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XVII. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 17. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4946-2, pp. 61-65 online.
  článok

  článok