Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 161  
Vaša otázka: Heslá = "hodnotenie pracovné"
 1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Academic E-portfolio. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2023. ISSN 1338-6743, 2023, roč. 12, č. 2, s. 39-45.
  článok

  článok

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Kvalita a doktorandské vzdelávanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 1, s. 4-13.
  článok

  článok

 3. BABIAKOVÁ, Simoneta - BROZMANOVÁ, Monika. Náročnosť pracovných činností pedagógov a ich hodnotenie: motivačno-hodnotiace rozhovory s učiteľmi. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 7-8, s. 38-41.
  článok

  článok

 4. APPLEMAN, William - BEZHANISHVILI, Levan - ABRAMISHVILI, Zurab. Was a One Hour Adjustment in Georgian Public Sector Working Hours "Family Friendly" and Did It Increase Female Labor Participation? In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 4, pp. 382-420.
  článok

  článok

 5. BERNÁTOVÁ, Dominika - KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Pracovná spokojnosť s vybranými atribútmi personálnych aktivít v miestnej štátnej správe na Slovensku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISSN 1335-7182, 2022, roč. 23, č. 2, s. 34-57.
  článok

  článok

 6. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Riadenie ľudských zdrojov. Recenzenti: Katarína Stachová, Nadežda Jankelová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 454 s. ISBN 978-80-571-0512-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. SOROKOVÁ, Tatiana. Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 18-21.
  článok

  článok

 8. GROMANOVÁ, Henrieta. Inovácia systému hodnotenia a odmeňovania : pedagogických a odborných zamestnancov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 12, s. 14-17.
  článok

  článok

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok

 10. ČÍŽ, Josef. Evaluation of Suppliers Using Digitalization. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecký a odborný online časopis zameraný na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. - Mamer : ISEIA - Medzinárodná slovenská vzdelávacia inštitúcia a asociácia, 2020. ISSN 1336-9105, 2020, roč. 15, č. 2, s. 1-7.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.