Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 513  
Vaša otázka: Heslá = "hospodárenie podnikové"
 1. SIEBER, Jakub. Posúdenie finančného zdravia neziskovej organizácie s využitím analýzy pomerových ukazovateľov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 76-84 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 2. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek : učebný text s príkladmi. Recenzenti: Oľga Kadlečíková, Danica Fajnorová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [4,33 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-225-4871-7. [Počet ex. : 13, z toho voľných 11, prezenčne 2]
 3. STN EN ISO 50001 : Systém energetického manažérstva : požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PLESNÍK, Pavol. Riziko neudržateľného cestovného ruchu v lyžiarskom stredisku Jasná. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 20-28.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - ZÁVADSKÝ, Cyril. Analýza výsledkov olympiády Podnikový hospodár. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2020. ISSN 1338-5224, 2020, roč. 10, č. 2, s. 14-20 online.
  článok

  článok

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Correlation of Sentiment Used in Annual Reports and Corporate Profitability. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 90-95. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 7. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). Vol. 1. Reviewers: Maria Krełowska-Kułas, Aivars Stankevičs. 1st Edition. Riga : Landmark SIA, 2019. online 341 s. ISBN 978-9984-891-06-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ELEXA, Ľuboš - GUNDOVÁ, Petra. Zbierka príkladov z finančno-ekonomickej analýzy podniku. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 138 s. ISBN 978-80-557-1538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. KAMENÁROVÁ, Mária. Niektoré garancie a opcie v životnom poistení a ich vplyv na hospodárenie životnej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2019. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BOROVCOVÁ, Martina - FOLVARSCHI, Zuzana. Performance Indicators Assessment of Insurance Companies in Non-Life Insurance by Applying Decomposition Multi-Criteria Methods. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 4, s. 5-17.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.