Výsledky vyhľadávania

 1. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade. nepravidelná periodicita. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/sk/vedecky-casopis> ISSN 1338-435X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 3. PEFnet 2017. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2017 : Proceedings : [21st] European Scientific Conference of Doctoral Students : Brno, [Czech Republic], November 30, 2017 [elektronický zdroj]. Edited by: Jana Stávková. 1st edition. Brno : Mendel University Press, 2018. online 231 s. ISBN 978-80-7509-555-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Simona Budinská, Zuzana Huliaková, Michal Budinský. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. CD-ROM [550 s.]. Dostupné na : <http://si.umb.sk/?page_id=413> ISBN 978-80-557-1426-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. PASIAR, Ladislav et al. Modely projektov v ekonomickom vzdelávaní. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 192 s. [10,26 AH]. 022EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4515-0.

 7. Economics, management, finance and social attributtes of economic system. International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2017. online [80 s.]. ISBN 978-80-8154-208-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Karviná Ph.D. conference on business and economics. International scientific conference. Karviná Ph.D. conference on business and economics : proceedings of 10th international scientific conference : november 1 - 3, 2017, Karviná, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. CD-ROM [245 s.]. ISBN 978-80-7510-265-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (scientific reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1 vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [759 s., 48,06 AH]. ISBN 978-80-225-4435-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. Reviewers: Sven-Olof Collin, Cathy A. Enz. 1st ed. Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. online [248 s.]. ISBN 978-617-7214-49-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha