Výsledky vyhľadávania

 1. Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. Edited by: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková, Mária Trúchlíková. 1st Edition. Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. [320 s.] [25 AH]. SHS Web of Conferences, Vol. 115. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/26/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HVASTOVÁ, Jozefína - BLAŠČÁK, Pavel. Development of Aggregate Costs of Slovak Enterprises by Sectors. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 14-23.
  článok

  článok

 3. Ekonomika, financie a manažment podniku XIV. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 529 s. [26,45 AH]. ISBN 978-80-225-4763-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. ORBÁNOVÁ, Darina. Didaktika podnikovej ekonomiky pre učiteľov. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 167 s. [9,123 AH]. ISBN 978-80-225-4738-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 5. Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. Edited by: Dana Hrušovská, Mária Kmety Barteková, Monika Raková, Mária Kozáková. 1st Edition. Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. [568 s.] [28,4 AH]. SHS Web of Conferences, Vol. 83. Dostupné na : <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/11/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 174 s. ISBN 978-80-225-4788-8.
  kniha

  kniha

 7. WIECZOREK, Susann. Industrie-4.0-spezifische Anforderungen an das Betriebswirtschafts-Studium: unter Berücksichtigung von Kernkompetenzen und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KLEMENT, Ladislav - KLEMENTOVÁ, Vladimíra. Business Economics 1. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 103 s. ISBN 978-80-557-1788-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Miroslav Tóth. 2. aktualizované, prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 424 s. [27 AH]. ISBN 978-80-571-0271-7. [Počet ex. : 21, z toho voľných 11, prezenčne 3]
 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 8, prezenčne 2]