Výsledky vyhľadávania

 1. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545
  časopis

  časopis

 2. Hybridné konferencie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2021. ISSN 1337-0545, 2021, roč. 15, č. jeseň, s. 46-49.
  článok

  článok

 3. STANLEY, Renáta. Analysis of the Possible Impact of the COVID - 19 on the Deepening of Companies in Crisis in the Hotel Sector. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 138-143 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 4. Hotelierstvo je beh na dlhé trate. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Zima/Winter, s. 44-45.
  článok

  článok

 5. KORDOŠ, Marcel - BERKOVIČ, Vladislav. Applying Automation in Slovak Tourism Industry - Benefits and Issues. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 132-138.
  článok

  článok

 6. PUPIŠOVÁ, Iveta. Obchod v čase pandémie. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jeseň, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Na druhej vlne. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. zima, s. 26-30.
  článok

  článok

 8. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Ako ďalej? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jeseň, s. 22-30.
  článok

  článok

 9. KOSTKOVÁ, Miroslava - PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy a inovace služeb hotelnictví a gastronomie Moravskoslezského kraje. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 4, s. 190-199.
  článok

  článok

 10. KRAMÁROVÁ, Zlatica. Raňajkový špeciál : raňajky sú váš spojenec. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2020. ISSN 1337-0545, 2020, roč. 14, č. jar, s. 22-29, 32-35.
  článok

  článok