Výsledky vyhľadávania

 1. VLACHYNSKÝ, Martin. Prečo zachovať hotovosť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 4, s. 74-77.
  článok

  článok


 2. Rozhodnutí Soudního dvora EU s dopadem na finanční sektor. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 8, s. 20-21.
  článok

  článok


 3. Napriek "dobe cashu" sú hotovostné transakcie stále vo väčšej obľube našincov. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 12, s. 44-45.
  článok

  článok


 4. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha


 5. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 6. VLNKOVÁ, Milada. Hotovostný peňažný obeh v SR v roku 2015. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 32-33.
  článok

  článok


 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 4, prezenčne 3]

 8. BEKA, Ján. Kumulácia hotovosti nefinančných spoločností v eurozóne a krajinách V4. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Január 2015, roč. 23, č. 1, s. 11-12.
  článok

  článok


 9. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena - GAJDOVÁ, Denisa. Cash pooling determination and its application in enterprises doing business in Slovakia. In Actual economy: local solutions for global challenges: ACE - 2015+. International conference. Actual economy: local solutions for global challenges: ACE - 2015+ : 2nd International conference : Prague, 10-11 December, 2015. - Prague : [S.n.], 2015, p. 70-72.
  článok

  článok


 10. TÓTHOVÁ, Alena. Udržiavanie finančnej stability podniku plánovaním hotovosti. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 36-42. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok