Výsledky vyhľadávania

 1. Rok 2019: Rozmach mobilního placení, další ústup hotovosti. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÁ, Ľudmila. Krátkodobý finančný majetok. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 1, s. 33-43.
  článok

  článok

 3. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Cash Concentration and Liquidity Policy. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online.
  článok

  článok

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka. Difference between E-cash and Virtual Treasury. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 118.
  článok

  článok

 5. SMORADA, Marián. Hodnotenie ukazovateľa tokové zadlženie pri finančnej analýze podniku. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 7.11.2019, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4671-3, s. 101-105.
  článok

  článok

 6. ANTON, Sorin Gabriel - NUCU, Anca Elena. Firm Value and Corporate Cash Holdings. Empirical Evidence From the Polish Listed Firms. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 3, s. 121-133.
  článok

  článok

 7. SINGH, Kuldeep - MISRA, Madhvendra. Financial Determinants of Cash Holding Levels: An Analysis of Indian Agricultural Enterprises. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 5, s. 240-248.
  článok

  článok

 8. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Vývoj a aktuálne trendy treasury manažmentu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 166-174.
  článok

  článok

 9. KOLCUNOVÁ, Dominika - HAVRÁNEK, Tomáš. Estimating the Effective Lower Bound on the Czech National Bank's Policy Rate. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 550-577.
  článok

  článok

 10. WIJAYA, Anggita Langgeng - BANDI. The Effect of Leverage on Corporate Cash Holdings: Evidence from Indonesian Manufacturing Firms. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, s. 61-72.
  článok

  článok