Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEVČÍK, Miloš. Laskavost a hořkost humoru v úvahách Louise Cazamiana. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 10, s. 866-875.
  článok

  článok

 2. SHARRO, Karl. And Then God Created the Middle East and Said: Let There Be Breaking News (Karl reMarks). 1st Edition. London : SAQI, 2018. 119 s. ISBN 978-0-86356-902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠKVRNDA, František, ml. Diogenés a Platón. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 4. MELUŠOVÁ, Elena. Lingvodidaktické využitie politického diskurzu. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Stanislav Benčič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 90 s. [4,30 AH]. ISBN 978-80-225-3860-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 5. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Seniori a humor v reklame. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 348-363, CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
  článok

  článok

 6. Humor dokáže značku urobiť silnejšou. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 9, s. 52-54.
  článok

  článok

 7. SVĚTLÍK, Jaroslav. O podstatě reklamy. Bratislava : Eurokódex, 2012. 312 s. ISBN 978-80-89447-85-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HLOUŠKOVÁ, Jiřina. Nebojte se v práci zasmát. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2011. ISSN 1212-690X, 2011, č. 4, s. 31-32.
  článok

  článok

 9. SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Manažérska profesia v kontextoch kreativity. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 390-395.
  článok

  článok

 10. CHALÁNIOVÁ, Daniela. EÚ - karikatúra medzinárodného aktéra? Predstavy o aktérstve Európskej únie podľa týždenníka The Economist. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011. ISSN 0323-1844, 2011, roč. 46, č. 4, s. 11-37.
  článok

  článok