Výsledky vyhľadávania

 1. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - KUBOVIČ, Adam. The Effect of the Foreign Direct Investment on the Economy: Evidence from Slovakia. In Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-15-8, pp. 255-269 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 2. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Wrf0RGsPCM> ISBN 978-1-5264-1952-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. Recenzovali: Miroslav Grznár, Miroslav Majtán. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1365-6.
 5. PLAČEK, Michal et al. Do the selected characteristics of public tenders affect the likelihood of filing petitions with the regulators of public tenders? In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 3, pp. 317–329.
  článok

  článok

 6. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov v praxi. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 316 s. [19,15 AH]. ISBN 978-80-225-4366-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 3, prezenčne 5]
 7. BYRNE, Barbara M. Structural equation modeling with AMOS : basic concepts, applications, and programming. 3rd ed. New York : Routledge, 2016. 437 s. Multivariate applications series. ISBN 978-1-138-79703-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DAVIES, Tilman M. The Book of R : A First Course in Programming and Statistics. San Francisco : No starch press, 2016. 792 s. ISBN 978-1-59327-651-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 4. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2016. 427 s. [21,35 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-177-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HANÁK, Róbert. Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov. In Štatistika v PSPP : príručka pre prácu so štatistickým programom PSPP. - [s.l.] : [s.n.], 2015, október 2015, s. [1-3], [1,3 NS] online.
  článok

  článok