Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Kultura, nebo angažovanost. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. RAŠEVOVÁ, Kristína. Nákupné vozíky a košíky sú stálym spoločníkom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 3. Pribúda odcudzení firemnej identity. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 8.
  článok

  článok

 4. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Komparatívna analýza korporátnej identity vybraných TNK so zastúpením v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. RAŠEVOVÁ, Kristína. Výber nákupných košov a vozíkov by mal byť premyslený. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 1-2/18, č. 39, (2018.
  článok

  článok

 6. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
 7. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Dostupné na : https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  časopis

  časopis

 8. HATCH, Mary Jo. Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 4th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 408 s. ISBN 978-0-19-872398-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 9. BUKOVOVÁ, Sylvia - DUBCOVÁ, Gabriela. The Specifics of marketing of third sector non-profit organizations. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 7-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50 %), VEGA 1/0546/15 (50 %).
  článok

  článok

 10. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 201-215.
  článok

  článok