Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 292  
Vaša otázka: Heslá = "identita podniková"
 1. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of CSR of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 93-97. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília. The Latest Trends in the Development of CSR and Corporate Hospitality As a Means of Increasing the Competitiveness of Companies in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 113-121. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of Corporate Hospitality of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 98-104. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Comparative Analysis of Two Chosen Multinationals With the Focus on Their International Marketing and Their Competitiveness. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 105-112. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. PÁSZTOROVÁ, Janka - KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Corporate Social Responsibility and Application of Its Principles in Chosen Transnational Corporations Based in Slovakia and Its Impact on Their International Marketing Management. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1805-0638, 2023, roč. 12, č. 2, s. 19-28. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Governance, Ethics and Transparency of Business of Ikea in the International Environment. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2023 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-39-9, s. 156-165. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. DRÁBIK, Peter et al. Marketingová komunikácia a digitálne médiá : učebnica. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Jakub Horváth. 2. rozšírené, modifikované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2023. 338 s. [20,72 AH]. KEGA 029EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5114-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Medzinárodný marketing v kontexte najnovších tendencií vývoja. Recenzenti: Judita Táncošová, Saleh Mothana Obadi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 363 s. [26,214 AH]. KEGA 003EU-4/2022. ISBN 978-80-225-5119-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Spoločenská a sociálna zodpovednosť firiem vo vybraných TNK ako jeden z ukazovateľov ich korporátnej identity. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 195-207 online.
  článok

  článok

 10. Brand Management. Edited by: František Pollák, Peter Markovič. 1st Edition. London : IntechOpen, 2022. 89 s. [5,6 AH]. ISBN 978-1-80356-000-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.