Výsledky vyhľadávania

 1. Pribúda odcudzení firemnej identity. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 8.
  článok

  článok

 2. URIGA, Ján. Kultura, nebo angažovanost. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok

 3. HIRŠOVÁ, Miloslava - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr. Hybrid Orientation of Organizational Identity and its Relation to Particular Organizational Components. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 2, s. 21-37.
  článok

  článok

 4. RAŠEVOVÁ, Kristína. Nákupné vozíky a košíky sú stálym spoločníkom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Company´s Identity, Logo and Trademark in the Marketing Praxis. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 38-42.
  článok

  článok

 6. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Komparatívna analýza korporátnej identity vybraných TNK so zastúpením v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
 8. RAŠEVOVÁ, Kristína. Výber nákupných košov a vozíkov by mal byť premyslený. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 1-2/18, č. 39, (2018.
  článok

  článok

 9. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Dostupné na : https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  časopis

  časopis

 10. HATCH, Mary Jo. Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 4th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 408 s. ISBN 978-0-19-872398-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]