Výsledky vyhľadávania

 1. RAŠEVOVÁ, Kristína. Výber nákupných košov a vozíkov by mal byť premyslený. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 1-2/18, č. 39, (2018.
  článok

  článok


 2. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.

 3. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Dostupné na : https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  časopis

  časopis


 4. BUKOVOVÁ, Sylvia - DUBCOVÁ, Gabriela. The Specifics of marketing of third sector non-profit organizations. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 7-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50 %), VEGA 1/0546/15 (50 %).
  článok

  článok


 5. AULA, Pekka - HEINONEN, Jouni. The reputable firm : how digitalization of communication is revolutionizing reputation management. Cham : Springer, 2016. xii, 214 s. Management for Professionals. ISBN 978-3-319-22007-9. ISSN 2192-8096. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 6. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 201-215.
  článok

  článok


 7. HARUMOVÁ, Anna. Finančný manažment nadnárodných korporácií. Recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 242 s. [12,10 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-80-7552-451-5. [Počet ex. : 17, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 8. DOORLEY, John - GARCIA, Helio Fred. Reputation management : the key to successful public relations and corporate communication. New York : Routledge, 2015. 408 s. ISBN 978-0-415-71628-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. KORAUŠ, Antonín. Marketing vo finančnom sektore. Recenzovali: Milan Rajňák ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 536 s. Economics. ISBN 978-80-89710-14-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 10. KORAUŠ, Antonín. Marketing in the financial sector. Reviewers: Igor Kosír ... [et al.]. 1st ed. Bratislava : Sprint 2, 2015. 512 s. Economics. ISBN 978-80-89710-02-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]