Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBRO, Tetyana. Recenzija na naukovu monografiju PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. "Pro zovnišňu politiku Charľa de Golľa". In Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung : Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten = zborník vedeckých príspevkov. - Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny, 2020. ISBN 978-83-947579-9-1, s. 182-185.
  článok

  článok

 2. KNUTSEN, Torbjørn L. A History of International Relations Theory. 3rd Edition. Manchester : Manchester University Press, 2016, 2019 Reprinted. 532 s. ISBN 978-0-7190-9581-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. HUSENICOVÁ, Lucia. Zahraničná politika KĽDR: ideové východiská a nástroje. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 4, s. 321-340.
  článok

  článok

 4. DYKSTRA, Alan. Critical Reading of Online News Commentary Headlines: Stylistic and Pragmatic Aspects. In Topics in linguistics. - Nitra : Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, 2019. ISSN 2199-6504, 2019, vol. 20, issue 2, pp. 90-105.
  článok

  článok

 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Lexika totalitných ideológií v jazyku pravicových extrémistov. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 236-244 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. TUŽINSKÁ, Sofia. Ideológia a jazyk teroristickej organizácie ETA. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 296-305 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. CIBUĽA, Adam. Nová čínska zahraničná politika v ére Si Ťin-pchinga. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 105-109 online. EDGE 692413.
  článok

  článok

 8. KARAS, Martin. Sociálna ekonomika: teoretické východiská a základné argumenty. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 281-285 online.
  článok

  článok

 9. STREECK, Wolfgang. Foundational Economy : A Compelling Counter-project Against Neoliberalism: Restoring the Collective Foundations of Everyday Life : The Infrastructure of Everyday Life. 1st Edition. Manchester : Manchester University Press, 2018. 176 s. The Manchester Capitalism Book Series. ISBN 978-1-5261-3400-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PINKER, Steven. Aufklärung jetzt : für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt : Eine Verteidigung. Preklad: Martina Wiese. Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2018. 736 s. ISBN 978-3-10-002205-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]