Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 262  
Vaša otázka: Heslá = "ideológia"
 1. DOBIAŠ, Daniel. Irrational Attraction of Rationality. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2022. ISSN 1337-8163, 2022, roč. 15, č. 2, s. 24-33.
  článok

  článok

 2. KARAS, Martin. Politický Liberalizmus: radikálna ideológia obhajujúca status quo. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 298-302.
  článok

  článok

 3. ORLOVSKÁ, Sofia. Populizmus ako determinant súčasného politického smerovania Argentíny. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 466-472.
  článok

  článok

 4. NEUMANN, Jakub. Sekulárny štát ako neúspešný projekt (?). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 4, s. 318-328.
  článok

  článok

 5. TRIFUNOVIC, Darko - KAZANSKÝ, Rastislav - NEČAS, Pavel. Conceptualization of Terrorism as a Modern Form of Political Violence. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 2, s. 108-124.
  článok

  článok

 6. MOLNÁROVÁ, Patrícia. Kontrast a jeho funkcia v expresívnej ideologicky motivovanej denominácii politického subjektu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 2, s. 33-42.
  článok

  článok

 7. MOSNÝ, Peter. Profily preludu : cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989. Recenzenti: Jozef Klimko, Alexander Bröstl. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 193 s. ISBN 978-80-571-0426-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KARAS, Martin. Analýza diskrepancií v rámci politického liberalizmu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 328-332 online.
  článok

  článok

 9. ČECH, Ľubomír - KRUPOVÁ, Kristína. Shia Islam and Its Influence on the Islamic Republic of Iran's Foreign Policy in President Rouhani's Era. - Registrovaný: Web of Science. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 4, s. 137-159. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Dva odlišné svety so spoločným jazykom. Politické naratívy krajných pólov ideového spektra. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 371-385. KEGA 015EU-4/2019, VEGA 1/0344/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.