Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 616  
Vaša otázka: Heslá = "imidž"
 1. MARTOS-PEDRERO, Antonio - JIMÉNEZ-CASTILLO, David - CORTÉS-GARCÍA, Francisco Joaquín. Examining Drivers and Outcomes of Corporate Social Responsibility in Agri-Food Firms. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 3, s. 79-86.
  článok

  článok

 2. PISCOVÁ, Magdaléna. Identity and Perception of Capital Cities by the City Elites. The Case of the Visegrad Countries. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 1, s. 75-94.
  článok

  článok

 3. JUKIĆ, Dinko. The Role of Teacher and Organizational Culture in School Management. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 2, s. 17-28.
  článok

  článok

 4. TEKELI, Jozef. Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 11, s. 12-15.
  článok

  článok

 5. AHMED, Rizwan Raheem - STREIMIKIENE, Dalia - ZHENG, Xiaosong. The Impact of Proactive Environmental Strategy on Competitive and Sustainable Development of Organizations. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 4, s. 5-24.
  článok

  článok

 6. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Corporate Hospitality of IBM and Dell as a Part of their Corporate Identity. In QUAERE 2021. mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD Students and Assistants. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISBN 978-80-87952-34-4, s. 38-44 online.
  článok

  článok

 7. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Politika firemnej pohostinnosti vybraných TNK ako jeden z ukazovateľov ich korporátnej identity. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 263-270 online.
  článok

  článok

 8. Promotion and Marketing Communications. 1st Edition. London : IntechOpen, 2020. 193 s. ISBN 978-1-83880-227-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. SZARKOVÁ, Miroslava. Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0. Recenzenti: Jozef Králik, Pavol Kita. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 99 s. [4,45 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-063-6.
 10. GALERA MATÚŠOVÁ, Jana. Trendy na trhu PR. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok