Výsledky vyhľadávania

 1. Promotion and Marketing Communications. 1st Edition. London : IntechOpen, 2020. 193 s. ISBN 978-1-83880-227-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. MAZUREK, Marica. The Innovative Approach to Risk Management as a Part of Destination Competitiveness and Reputation. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2020. ISSN 1335-4205, 2020, vol. 22, no. 1, pp. 119-127.
  článok

  článok

 3. GALERA MATÚŠOVÁ, Jana. Trendy na trhu PR. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 4. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Reputation Management. In Promotion and Marketing Communications : Open Access Peer-Reviewed Edited Volume. - London : IntechOpen Limited, 2020. ISBN 978-1-83880-228-8; 978-1-83880-227-1; 978-1-78984-699-7, pp [53-72] online. KEGA 025EU-4/2017, VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Reputačný kapitál a marketingová komunikácia podnikov v personálnej politike podnikov v priemyselnej revolúcii 4.0. Recenzenti: Jozef Králik, Pavol Kita. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 99 s. [4,45 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-063-6.
 6. ČVIRIK, Marián. Aké je postavenie imidžu krajiny v koncepte krajiny pôvodu? Skúmanie v automobilovom priemysle. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 3, s. 250-269 online.
  článok

  článok

 7. KONEČNÝ, Michal - VILÁGI, Róbert - POLLÁK, František. Reputačný manažment – vybrané metódy hodnotenia a meracie nástroje. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 290-300 online.
  článok

  článok

 8. GODA, Natália. Teoretické vymedzenie ,,place brandingu“ a jeho príklady. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 219-224 online. I-20-102-00.
  článok

  článok

 9. MIZERÁK, Ondrej. Zlepšite imidž firmy vďaka virtálnemu sídlu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 1-2, s. 32-36.
  článok

  článok

 10. KOZÁKOVÁ, Mária. Finančné a ekonomické aspekty hodnotenia reputácie podniku na príklade podnikov automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha