Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHERENKO, A.V. The Financial engineering in a corporate finance. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany [elektronický zdroj]. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 77-80 online.
  článok

  článok


 2. KOSOWSKI, Robert L. - NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 3rd ed. London : Academic Press, 2015. 874 s. ISBN 978-0-12-386968-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. Posilnenie európskej územnej spolupráce a nástrojov finančného inžinierstva. In Dotácie. Verejné obstarávanie : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9721, 1.6.2015), [s. 1-4], [4,97 NS], online. Dostupné na : <http://www.davoportal.sk/33/posilnenie-europskej-uzemnej-spoluprace-a-nastrojov-financneho-inzinierstva-uniqueiduchxzASYZNaulVg2F2jMGLgCtAiczvDKsPTwVrguwZk/?query=posilnenie%20eur%F3pskej%20%FAzemnej%20spolupr%E1ce&serp=1>
  článok

  článok


 4. LIAW, K. Thomas. The business of investment banking : a comprehensive overview. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2012. 378 s. ISBN 978-1-118-00449-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 978-80-86929-70-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 6. STEFANICA, Dan. A primer for the mathematics of financial engineering. 2nd ed. New York : FE Press, 2011. 332 s. Financial engineering advanced background series. ISBN 978-0-9797576-2-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Vplyv finančného inžinierstva na vytvorenie hodnoty pre akcionárov podniku. In Financie vo vede a výučbe rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia katedier financií vysokých škôl a univerzít SR a ČR. - Bratislava : Katedra podnikových financií FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2743-9, s. 126-130.
  článok

  článok


 8. KAMENÍKOVÁ, Blanka. Sekuritizace jako nástroj finančního inženýrství. In Analýzy, trendy, perspektívy (ekonomika, financie, manažment) : medzinárodná vedecká konferencia. - Trenčianske Teplice : MEVDF, 2008. ISBN 978-80-89401-02-4, s. 40-43.
  článok

  článok


 9. NEFTCI, Salih N. Principles of financial engineering. 2nd ed. Burlington : Academic Press, 2008. 679 s. Academic press advanced finance series. ISBN 978-0-12-373574-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. KAMENÍKOVÁ, Blanka. Securitizace jako forma finanční inovace. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  článok

  článok