Výsledky vyhľadávania

 1. Acta Electrotechnica et Informatica : an International Peer-Reviewed Scientific Journal Published Quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 4x ročne. ISSN 1335-8243. Dostupné na : http://www.aei.tuke.sk
  časopis

  časopis

 2. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. NOVÁKOVÁ, Barbora. Priemyselný feng šuej udržiava kvalitu aj náladu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 42-43.
  článok

  článok

 4. GAŠOVÁ, Martina - GAŠO, Martin. Mobilná aplikácia CERAA a jej nové moduly. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2017. ISSN 1339-2271, 2017, roč. 18, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 5. MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. Recenzenti: Jaroslav Lipowski ... [et al.]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. CD-ROM [1354 s.]. ISBN 978-80-87952-22-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  MMK 2017

  elektronická kniha

 6. ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings / zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation / naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017. 1st ed. Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. online [230 s.]. ISBN 978-86-6022-00-68.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. RUDY, Vladimír - BOSÁK, Martin. Innovative customer concept – a small business machinery modular production. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 118-122 CD-ROM. ITMS 26220120060.
  článok

  článok

 8. PACANA, Jacek et al. Application of the reverse engineering in the manufacturing process. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 517-522. POIG.01.01.02-00-015/08-00.
  článok

  článok

 9. MMK 2016. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2016 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. : 12. - 16. prosince 2016, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661633 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. online [1857 s.]. Dostupné na : <http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf> ISBN 978-80-87952-17-7.
  MMK 2016

  elektronická kniha

 10. GAŠOVÁ, Martina. Pokrokové nástroje CEIT pre ergonómiu. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 3, s. 34-37.
  článok

  článok