Výsledky vyhľadávania

 1. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 5. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2017. 458 s. [22,9 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-213-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BRONČEK, Juraj. Application of Import and Export Intensity Index to the Visegrad Group‘s Trade with the People’s Republic of China. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 17-23 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov v praxi. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 316 s. [19,15 AH]. ISBN 978-80-225-4366-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 0, prezenčne 5, dĺžka fronty rezervácií 3]
 4. ŽATKO, Matúš. Russian economy: its importance for Slovakia in times of political tension. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 5. SODOMOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [246 s.]. ISBN 978-80-225-4283-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TEREK, Milan. Interpretácia štatistiky a dát. Recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 4. doplnené vydanie. Košice : Equilibria, 2016. 427 s. [21,35 AH]. VEGA 1/0092/15. ISBN 978-80-8143-177-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. BARTALOSOVÁ, Erika. Význam inovácií a konkurencieschopnosti z hľadiska vytvárania nových pracovných miest. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 57-67 CD-ROM. VEGA 1/0277/14.
  článok

  článok

 8. ARDIELLI, Eva - HALÁSKOVÁ, Martina. Evatuation of good governance in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 3, s. 5-17.
  článok

  článok

 9. BAUMÖHL, Eduard - SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Business environment and stock market integration: preliminary results from CEE countries. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní vědecká konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 15.-19. prosince 2014, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, s. 1413-1421. VEGA 1/0393/12.
  článok

  článok

 10. VONDROVÁ, Andrea - VALACH, Matej. Decision making and quality of life. In Human capital without borders: knowledge and learning for quality of life. Human capital without borders: knowledge and learning for quality of life : proceedings of the management, knowledge and learning International conference 2014 : 25-27 June 2014 - Portoroz, Slovenia. - Portorož : EMUNI University, 2014. ISBN 978-961-6914-07-9. ISSN 2232-3309, s. 165-174 CD-ROM. VEGA 1/0795/12, VEGA 1/0368/14.
  článok

  článok