Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2249  
Vaša otázka: Heslá = "indexy"
 1. DANIEL, Pavel. Energetický sektor není jen zemní plyn nebo elektřina. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. SKVARCIANY, Viktorija - JUREVIČIENĖ, Daiva. Comprehensive Assessment of Enterprise Digital Competitiveness. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2024. ISSN 2336-730X, 2024, vol. 33, no. 2, pp. 220-243.
  článok

  článok

 3. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. The Current Situation of Tourism in the Countries of the Visegrad Four and Their Connection to Sustainability Expressed by Selected Indexes. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 310-319. PMVP I-22-106-00.
  článok

  článok

 4. SOBKOVÁ, Martina. Aktivní vs. pasivní správa? V amerických akciích mají navrch ETF. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 12, s. 36.
  článok

  článok

 5. RAYEVNYEVA, Olena. Porovnávacia analýza úrovne digitálnej transformácie na Slovensku a na Ukrajine. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 41-61.
  článok

  článok

 6. SLEZÁK, Jiří. Classification of European Union Countries in the Context of E-government: A Cluster Analysis. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 2, s. 59-72.
  článok

  článok

 7. KABÁT, Ladislav - PITOŇÁKOVÁ, Renáta. How Far Can We Trust and How to Interpret the RCA Indicators? Empirical Study. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 235-242.
  článok

  článok

 8. JEDLIČKA, Petr. Risk Index: jaké byly škody v roce 2022? In Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2023. ISSN 2464-7381, 2023, č. 1, s. 26-28.
  článok

  článok

 9. GÁLL, Jozef. Identification of the Level of Development and the Current State of the Tourism in Slovak Regions. In Czech Journal of Tourism. - Brno : Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2023. ISBN 978-80-280-0463-7. ISSN 1805-9767, pp. 20-34. VEGA 1/0271/23.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉS, Erik et al. Labour Share and Income Inequalities in the European Union, Taking into Account the Level of Development of Economies. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Equilibrium : Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. - Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika. ISSN 1689-765X, 2023, vol. 18, no. 4, pp. 941-965.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.