Výsledky vyhľadávania

 1. MAREK, Luboš - HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava. Non-Stochastic Argumentation in Predicting Economic Indices. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 5-23 online.
  článok

  článok

 2. IBRAGIMOVA, Zulfiya - FRANTS, Marina. Measuring Inequality of Opportunity: Does Inequality Index Matter? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 66-90 online. RFBR 19–010–00453.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. The Digital Economy in the Context of Foreign Direct Investment Flows. In Fostering Innovation and Competitiveness With FinTech, RegTech, and SupTech. - Hershey : IGI Global, 2021. ISBN 9781799843900;, pp. 210-227 [1,5 AH].
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Digitalization as a Tool to Support Innovation: A European Perspective. In Ekonomìčnij forum. - Lutsk : Lutsk National Technical University. ISSN 2415-8224, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 29-34 online.
  článok

  článok

 5. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Zhodnotenie vývoja ekonomickej slobody krajín EÚ27 a Veľkej Británie v nadväznosti na súčasný priebeh post-brexitových rokovaní. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 60-79 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok

 6. GAJDOŠ, Jozef - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Sloboda cestovania. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 57-61 online.
  článok

  článok

 7. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  článok

  článok

 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 9. BOITAN, Iustina Alina - COSTICA, Ionela. Quality of Life Measurement across European Union Countries - an Exploratory Approach. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 85-112.
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Digitálna konkurencieschopnosť členských štátov EÚ a jej meranie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0779/19 (50 %), APVV-15-0322 (50 %).
  článok

  článok