Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2125  
Vaša otázka: Heslá = "indexy"
 1. KOLOŠTA, Stanislav. Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 101 s. ISBN 978-80-557-1953-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PEKÁR, Juraj - PČOLÁR, Mário. Empirical Distribution of Daily Stock Returns of Selected Developing and Emerging Markets with Application to Financial Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 699-731 online. VEGA 1/0339/20.
  článok

  článok

 3. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 82-88 online.
  článok

  článok

 5. JURČÍKOVÁ, Božena. Nové hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti po 1. januári 2022. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 6, s. 10-18.
  článok

  článok

 6. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Active Ageing Index as a Tool for Country Assessment and Comparison: The Case of the Czech Republic and Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 2, s. 168-185.
  článok

  článok

 7. KLIMKO, Roman - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Integrated Reporting Assessment From the User's Perspective Using the Integrated Report Quality Index. In International Journal of Digital Accounting Research. - New Jersey : Rutgers University. ISSN 2340-5058, 2022, vol. 22, pp. 71-96. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 8. SLEPECKÝ, Jaroslav et al. Net Investment Position and the Stock Market: The Case of Traditional and ESG Indices. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 2, s. 51-66.
  článok

  článok

 9. LOUČANOVÁ, Erika. Udržateľnosť v spojení s konkurencieschopnosťou a inováciami. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2022. ISSN 1337-7094, 2022, č. 45, s. 12-15.
  článok

  článok

 10. BILKA, Matúš. Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 43-51 online. APVV-18-0425.
  článok

  článok