Výsledky vyhľadávania

 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Gender equality and cultures - are we there yet? In BALYKINA, Galina. Ifjúság - jövőkép : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2016 június 15, Győr [elektronický zdroj]. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2017. ISBN 978-615-5391-84-2, o. 1-7 online.
  článok

  článok


 2. NOVÁK, Marcel - ASSAD, Ali. Knowledge based economy: case of Slovakia. In QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-20-7, s. 146-154 online. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok


 3. HAJDUOVÁ, Zuzana - KLIMEK, Miroslav. Historical development of investment in the Dow Jones Index and gold using a strategy spillover by indicators based on the ratio of these assets. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 143 CD-ROM. I-17-108-00.
  článok

  článok


 4. BRUOTHOVÁ, Michaela. Comparison of international and domestic approach to assessment of business environment. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 139 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. JANUBOVÁ, Barbora. Príjmová nerovnosť v Latinskej Amerike a Karibiku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 182-189 online.
  článok

  článok


 6. KRAFTOVÁ, Ivana - ĎURIOVÁ, Zuzana. Model meziregionálního srovnání míry ohrožení chudobou a materiální deprivací: případ České republiky. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 20-26 online.
  článok

  článok


 7. DOROCÁKOVÁ, Michaela. The Question of dominance of actively managed funds over funds with passive strategy. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 49-54. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok


 8. Nitrianske štatistické dni 2017. Konferencia. Nitrianske štatistické dni 2017 : zborník abstraktov a príspevkov z konferencie Nitrianske štatistické dni 2017, konanej v dňoch 16. - 17. marca 2017 v Nitre [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. online [61 s.]. ISBN 978-80-88946-75-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. KAZDOVÁ, Alena. Lidi do týmu vybírejte podle kompetencí, ne podle věku. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 1, s. 22-26.
  článok

  článok


 10. VAŇO, Vladimír. Dolár pod depreciačným tlakom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok