Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 61  
Vaša otázka: Heslá = "informácie asymetrické"
 1. USMAN, Muhammad. Price Efficiency, Bubbles, Crashes and Crash Risk: Evidence from Chinese Stock Market. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 3-4, s. 236-258.
  článok

  článok

 2. SISTO, Roberta - PELLEGRINI, Giustina - LA SALA, Piermichele. Dual Quality Food: A Negative Social Externality or a Competitiveness Opportunity? In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 7, s. 307–313.
  článok

  článok

 3. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Pôsobenie asymetrických informácií pri predaji zájazdu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2018. ISSN 2453-9988, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-39 online.
  článok

  článok

 4. STRHAN, Rastislav. Kritéria pre hodnotenie nástrojov kvality. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 73-82 CD-ROM. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  článok

  článok

 5. STRHAN, Rastislav. Quality of Products and Its Use in Marketing in Era of Information Society. In Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-75-4, pp. 7-40 [1,87 AH]. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 6. BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - FIFEKOVÁ, Elena. Migration Decision Making as Complex Choice: Eliciting Decision Weights under Conditions of Imperfect and Complex Information through Experimental Methods. - Registrovaný: Scopus. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, January 2016, vol. 22, no.1, pp. 36-53.
  článok

  článok

 7. CEPOI, Cosmin Octavian - TOMA, Filip Mihai. Estimating probability of informed trading on the Bucharest Stock Exchange. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 2, s. 140-160.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Jakub. Informačná asymetria v mikroekonomickej teórii. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BROKEŠOVÁ, Zuzana - PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš. Testing for information asymmetry in automobile insurance: sample from Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, p. 55-56. VEGA 1/0849/15, VEGA 1/0431/14. 1/0431/14, VEGA, Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 10. ČORNANIČ, Aleš - NOVÁK, Jiří. Signaling by underpricing the initial public offerings of primary listings in an emerging market. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 4, s. 307-335.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.