Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. JAROŠOVÁ, Jana. Tréning pamäti. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 1, s. 72-74.
  článok

  článok

 3. UKROPEC, Anton. Porušenie niektorých povinností obcami. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 3-6.
  článok

  článok

 4. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Obrazový alebo zvukový záznam zo zasadnutia. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 5, s. 1-1.
  článok

  článok

 5. PAVLŮ, Dušan. Nezvládnutá pandemie a nezvládnutá krizová komunikace : (Jak z toho bláta ven?). In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok

 6. TOMAIER, David. Práce s informacemi se mění a staré systémy pro správu dokumentů občas nestačí. Co s tím? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. TOMAN, Pavel. Blockchain přichází zatím pomalu. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 5, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda. The Key Role of Strategically and People-Oriented HRM in Hospitals in Slovakia in the Context of Their Organizational Performance. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-19 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 9. Akadémia : správy SAV. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. 6x ročne. ISSN 0139-6307. Dostupné na : https://akademia.sav.sk/
  časopis

  časopis

 10. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana et al. Contextual Non-Financial Analysis of Annual Reports of Slovak, Turkish and Ukrainian Companies. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok