Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. LOVCIOVÁ, Kornélia - PAKŠIOVÁ, Renáta. Application of Digitised Accounting Information in the Strategic Management Processes of Undertakings in the Slovak Republic. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018 [elektronický zdroj]. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 463-470 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 3. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Corporate Social Responsibility As a Topic of Economic Policy. In Economic Policy in the European Union Member Countries. International Scientific Conference. Economic Policy in the European Union Member Countries : Proceedings of 15th International Scientific Conference : 8th - 10th November 2017, Kopřivnice, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4155-7, pp. 117-134.
  článok

  článok


 4. Ekonomická revue. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: EconLit. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 4x ročne. ISSN 1212-3951. Dostupné na : http://www.ekf.vsb.cz/cerei/cs/index.html
  časopis

  časopis


 5. MARAS, Peter. Vyhodnocovanie IT nákladov a prínosov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 206-212 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila - KITA, Pavol. E - commerce impacts on selected economic area in Slovakia. In International Journal Innovative Research in Computer Communication Engineering. - Chennai : Ess & Ess Research Publications, 2016. ISSN 2320-9801, 2016, vol. 4, no. 8, pp. 14952-14959 online.
  článok

  článok


 7. NOVÁK, Jaromír. Pasiar, L.: Didaktika aplikovanej informatiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 221-223 online. Recenzia na: Didaktika aplikovanej informatiky / Pasiar, L. - Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-4031-5.
  článok

  článok


 8. HUDEC, Miroslav. Fuzzy logika pre hospodársku informatiku. Recenzenti Gabriela Kristová, Tomáš Bacigál. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 218 s. [11,58 AH]. ISBN 978-80-225-4100-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 9. JAVORKA, Ondrej. Zvýšte hodnotu svojej SAP investície - využívajte dáta naplno. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, september 2014, roč. 8, č. 9, s. 68-70.
  článok

  článok


 10. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku. 2x ročne. ISSN 1336-3514
  časopis

  časopis