Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Ekonomická revue. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Erihplus. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 4x ročne. ISSN 1212-3951. Dostupné na : https://www.ekf.vsb.cz/cerei/cs/index.html
  časopis

  časopis

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Corporate Social Responsibility As a Topic of Economic Policy. - Registrovaný: Web of Science. In Economic Policy in the European Union Member Countries. International Scientific Conference. Economic Policy in the European Union Member Countries : Proceedings of 15th International Scientific Conference : 8th - 10th November 2017, Kopřivnice, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4155-7, pp. 117-134.
  článok

  článok

 4. LOVCIOVÁ, Kornélia - PAKŠIOVÁ, Renáta. Application of Digitised Accounting Information in the Strategic Management Processes of Undertakings in the Slovak Republic. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 463-470 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 5. TUMPACH, Miloš. Udelenie medaily prof. Brišku prof. Ing. Božene Soukupovej, PhD. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 120-121 online.
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan. 50. výročie vzniku Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 117-119 online.
  článok

  článok

 7. MARAS, Peter. Vyhodnocovanie IT nákladov a prínosov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 206-212 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila - KITA, Pavol. E - commerce impacts on selected economic area in Slovakia. In International Journal Innovative Research in Computer Communication Engineering. - Chennai : Ess & Ess Research Publications, 2016. ISSN 2320-9801, 2016, vol. 4, no. 8, pp. 14952-14959 online.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Jaromír. Pasiar, L.: Didaktika aplikovanej informatiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 221-223 online. Recenzia na: Didaktika aplikovanej informatiky / Pasiar, L. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - ISBN 978-80-225-4031-5.
  článok

  článok

 10. 2015 ,č. 1-4. Ekonomická revue. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. 4x ročne. ISSN 1212-3951 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis