Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 37  
Vaša otázka: Heslá = "infraštruktúra technická"
 1. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Realizácia riadiaceho systému v on-line vzdelávaní. In Dnešní trendy inovací 4 : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference a mezinárodního workshopu, 22.-23.5.2014, Brno, Česká republika. - Brno : B&M InterNets, 2014. ISBN 978-80-260-6151-9, s. 42-51. KEGA 017EU-4/2013. 017EU-4/2013, KEGA, Vzdelávanie mládeže na stredných odborných školách, zamerané na tvorbu inovácií a nových podnikateľských príležitostí.
  článok

  článok

 2. ŠALAMONOVÁ, Alena. Slovak V4 presidency priorities, goals and key achievements in energy. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2014. ISSN 1337-5482, 2014, vol. 23, č. 3-4, p. 37-56.
  článok

  článok

 3. GAJDOŠ, Peter - MORAVANSKÁ, Katarína. Hodnotenie stavu životných podmienok a rozvojových disponibilít obcí vybraných regiónov Slovenska : pramenná publikácia. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013. 135 s. ISBN 978-80-85544-79-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. CIBÁKOVÁ, Viera et al. Ekonomika verejného sektora. Lektorovali: Mikuláš Sedlák, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 356 s. [17,80 AH]. Ekonómia, 431. ISBN 978-80-8078-473-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 5. ČOREJOVÁ, Tatiana - IMRÍŠKOVÁ, Emília - POTKAN, Tomáš. Podstata znalostného podniku v podmienkach znalostnej ekonomiky. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 107-129.
  článok

  článok

 6. KUČEROVÁ, Jana. Proces plánovania cestovného ruchu v cieľovom mieste. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2009. ISSN 0139-8660, 2009, roč. 42, č. 1, s. 15-27.
  článok

  článok

 7. TVRDOŇ, Jozef. Summary evaluation of the development potential in the Danube area. In Donauregionen - the spatial development concept of interregional co-operation in the Danube space : "final conference", 22nd - 23 rd May 2008, Bratislava. - Bratislava, 2008, s. 78-90.
  článok

  článok

 8. TVRDOŇ, Jozef et al. Rozvoj verejnej infraštruktúry a jej priestorové súvislosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 229-246.
  článok

  článok

 9. Godišnik. Tom 79, 2007. Varna : Ikonomičeski universitet, 2008. 375 s. ISSN 0861-6752. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. ZNÁŠIKOVÁ, Katarína. Zohľadnenie indikátorov trvalo udržateľného rozvoja v hodnotení regiónov. Modra : Centrum pre výskum regiónov, 2008. 34 s. Dokumenty. ISBN 978-80-89367-06-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.