Výsledky vyhľadávania

 1. My region, my Europe, our future : seventh report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 218 s. Regional and urban policy. ISBN 978-92-79-71840-3. ISSN 2529-6736. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. HAMOUZ, Michal. Asset management. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 4, s. 52-53.
  článok

  článok


 3. Sustainable development in the European Union : monitoring report on progress towards the SDGS in an EU context. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 368 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72288-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ŽÁRSKA, Elena. Bonita obce a udržateľnosť rozvoja. In Ekonomické, finanční a právní prespektivy rozvoje regionů. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-019-3, s. 133-142. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 6. OECD Economic Surveys: Estonia 2017 : September 2017. Volume 2017/3. Paris : OECD, 2017. 131 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-estonia-2017_eco_surveys-est-2017-en> ISBN 978-92-64-28115-8. ISSN 2221-2299. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Small, Medium, Strong : Trends in SME Performance and Business Condition. Paris : OECD, 2017. 118 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/small-medium-strong-trends-in-sme-performance-and-business-conditions_9789264275683-en> ISBN 978-92-64-27567-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ČIEFOVÁ, Michaela. Konkurencieschopnosť Rakúska: zhodnotenie zmien oproti minulému roku. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 155-161 online. I-17-107-00.
  článok

  článok


 9. OECD Investment Policy Reviews: Lao PDR. Paris : OECD, 2017. 264 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-lao-pdr-2017_9789264276055-en> ISBN 978-92-64-27598-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. The role of economic regulators in the governance of infrastructure. Paris : OECD, 2017. 65 s. The governance of regulators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-role-of-economic-regulators-in-the-governance-of-infrastructure_9789264272804-en> ISBN 978-92-64-27265-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]