Výsledky vyhľadávania

 1. ZAGOŻDŻON, Beata - ROGOWSKI, Andrzej. Influence of Selected Factors on Implementation of the PPP Projects in Transport. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 1, pp. A14-A20.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Elektromobily potřebují digitalizaci. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 4, s.34-36.
  článok

  článok

 3. POLLÁK, František et al. Promotion of Electric Mobility in the European Union—Overview of Project PROMETEUS from the Perspective of Cohesion through Synergistic Cooperation on the Example of the Catching-Up Region. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 3, pp. 2-26 online. PG 102299, VEGA 1/0533/20.
  článok

  článok

 4. DUJAVA, Daniel - KALIŠ, Richard. How Transport Policy Shapes Commuting Patterns: The Case of the Bratislava Sub-Urban Area. - Registrovaný: Scopus. In Case Studies on Transport Policy. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 2213-624X, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 567-577 online. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/000843.
  článok

  článok

 5. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Prichádza éra automatizácie a robotizácie logistiky v e-commerce. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 6. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Digitalizácia a modernizácia zvyšujú kvalitu železničného prepravného procesu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 7. EKLOVÁ, Kateřina. Sustainability of Buildings: Environmental, Economic and Social Pillars. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 2, s. 2-11.
  článok

  článok

 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Inovácie ako motor rozvoja ekonomiky Taiwanu. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 291-297 online.
  článok

  článok

 9. SHUBINA, Tatiana - IVANOV, Albik. Financial Models of Investment to Public-Private Projects in Russia and Worldwide. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 568-578 online.
  článok

  článok

 10. BARYSENKA-KLEPACH, Natallia. Problems of Inclusive Tourism Development in Post-Soviet Countries. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 2, s. 89-97.
  článok

  článok