Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka - CZART, Paweł. Zhodnotenie prínosov a rizík zavádzania inovácií do spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 110-127.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8.
 3. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - SABADKA, Dušan. Inovácie výroby a výrobkov. Odborní lektori: Milan Kováč, Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. [16,43 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-3754-8.
  kniha

  kniha

 4. JURKOVIČ, Miroslav. Nový pohľad na produkt v podmienkach cirkulárnej ekonomiky. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 25-35 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. COVID-19 v kontexte produktovej politiky. In Riešené projekty - vedecké problémy. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2020. ISBN 978-80-225-4745-1, s. 38-42. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. VÁVRA, Michal. Nanotechnológie prinášajú produkty budúcnosti. Ambície a realita v slovenskej ekonomike. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 228-238 online.
  článok

  článok

 7. DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter - HANULÁKOVÁ, Eva. Circular Business Models in Textiles and Apparel Sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 1-19 online. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 8. BAŠOVÁ, Alena - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Inovácia vo farmaceutickom priemysle. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. DARMO, Ľubomír. Structure of Expenditures on Research and Development in the Slovak Republic. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 19-25 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 10. ŠTETKA, Peter et al. Faktory difúzie produktovej inovácie. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 197 s. [12,1 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-629-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha