Výsledky vyhľadávania

 1. GORLEVSKAYA, Liudmila et al. Innovations and New Product Development: Evidence from Enterprises Active in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 164-173 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 2. Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. Reviewers: Marek Roszak ... [et al.]. 1st Edition. Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. 179 s. ISBN 978-83-63978-75-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0 : an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. xv, 150 s. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Voľba spotrebiteľov podporuje inovácie. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 7-8/2017, č. 36, s. 26-27.
  článok

  článok


 5. SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Manažment inovácií. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vyd. Košice : TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2017. 167 s. [13,50 AH]. ISBN 978-80-553-2694-8.

 6. KINTLER, Jakub. Model penetrácie a difúzie produktovej inovácie na vybranom trhu EÚ. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí I. : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4473-3, s. 40-49 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 7. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 15, z toho voľných 11, prezenčne 2]

 8. ČICHOVSKÝ, Ludvík et al. Marketingový minimalismus : DVD - vydání [elektronický zdroj]. Editor: Ludvík Čichovský. 1. vyd. Praha : EGA, 2016. DVD-ROM [198 s., 27,3 AH]. ISBN 978-80-251-4383-5.
  Marketingový minimalismus

  elektronická kniha


 9. RAMANUJAM, Madhavan - TACKE, Georg. Monetizing innovation : how smart companies design the product around the price. Hoboken : Wiley, 2016. 241 s. ISBN 978-1-119-24086-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. FAITH, Ladislav - KOLLÁR, Vojtech. Product development and innovations: a twisty road for marketers. In Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. - Bratislava : Slovak Society of Environment, 2016. ISSN 1339-5270, 2016, vol. 4, no. 7, pp. 5-9.
  článok

  článok