Výsledky vyhľadávania

 1. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BARTH, Martin. Vertikale, indirekte Post-Merger-Integrationsgestaltung : (Monografie). Gutachter: Miroslav Majtán, Kristián Kadlečík. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 265 s. [8,21 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-19-7.
 3. GAJDOVÁ, Denisa. Inovačný potenciál klastrov prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 190-197 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Vplyvy Industry 4.0. na systémy manažérstva kvality. In Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4539-6, s. 43-51.
  článok

  článok

 5. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Integrationsmanagement von Tochtergesellschaften - Berücksichtigung des Einflusses auf den Produktentstehungsprozess. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 9-19 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Herausforderungen an das Finanzmanagement bei der Post-merger-integration – besondere Berücksichtigung der Transaktion vom Tier1 zur Tochtergesellschafteines OEM. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 76-88 CD-ROM. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 7. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Herausforderungen an das Finanzmanagement bei der PostMerger-Integration - besondere Berücksichtigung der Transaktion vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 2454-1028, 2016, roč. 13, č. 1, s. 41-53 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 8. JANOŠKOVÁ, Katarína. Unbundling ako nástroj liberalizácie trhov sieťových odvetví. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 237-241.
  článok

  článok

 9. POLEDNÁKOVÁ, Anna - HRVOĽOVÁ, Božena. Sources and limits of value creation in vertical margers. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0, s. 503-510 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. SLINTÁK, Karel. Virtuální integrace. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. ISSN 1214-4967, 2011, roč. 8, č. 2, s. 100-108. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149456/Auspicia-2-2011.pdf>
  článok

  článok