Výsledky vyhľadávania

 1. DE MEDEIROS, Pilar Damiao. European Refugee Crisis: Where Do Public Intellectuals Stand? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 410-420.
  článok

  článok

 2. Intellectual security of Slovakia. Do angl. prel. Marta Grossmanová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 401-405.
  článok

  článok

 3. MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina. Warszawa : Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, 2002. 354 s. Estudios y materiales, 23. ISBN 83-89251-02-7. ISSN 1600-0110. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. PETŘÍKOVÁ, Růžena. Knowledge management a novela norem ISO 9000:2000. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2001, 2001, roč. 9, č. 2, s. 36-38.
  článok

  článok

 6. TUMA, Miroslav. Slovensko pred perejami globalizácie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2000. ISSN 1335-1508, 2000, č. 5, s. 101-116.
  článok

  článok

 7. NYCZ, Malgorzata. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiebiorstwie przy uzyciu otwartego systemu ekspertowego. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 1998. 125 s. Prace naukowe nr. 802, Monografia i opracowania nr. 127. ISBN 83-7011-356-7. ISSN 0324-8445, 0239-8532. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. LÜTZELER - NIETHAMMER - LIAKOS. The Question of european identity : a cultural historical approach. Luisa Passerini (ed.). San Domenico (FI) : European University Institute, 1998. 60 s. EUI Working paper, HEC No. 98/1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. JEMALA, Ľubomír. Stav intelektuálneho potenciálu Slovenska v oblasti výskumu, vývoja a vysokého školstva a stratégia rozvoja spoločnosti. 1. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1996. ISSN 1335-4701, 14. augusta 1996, roč. 4, č. 158, s. 9.
  článok

  článok

 10. VLACHYNSKÝ, Karol. Prebieha svetová finančná revolúcia - aj na Slovensku : Financie sú v pohybe a vlády, banky aj podniky hľadajú zodpovedajúce reakcie. In Trend, 1995, roč. 5, č. 9, s. 13A.
  článok

  článok