Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Podnikový knowledge management - konkurenčná výhoda : o inteligencii. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 22-34.
  článok

  článok


 2. HANUŠ, Radek. Trénink pro manažery budoucnosti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 55.
  článok

  článok


 3. HANISCH, Horst. Soft Skills-Knigge 2100 : soziale Kompetenz, Persönlichkeit, Selbstmanagement. Norderstedt : Books on Demand, 2017. 324 s. ISBN 978-3-7431-9708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ADAMOVE, Jarmila. Vzťahová väzba v pracovnom prostredí. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 1, s. 5-16 online.
  článok

  článok


 5. MORAVEC, Marek - LIPTAI, Pavol. Smart city concept system for the municipal waste disposal. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 53–56 online. KEGA 039 TUKE-4/2015, APVV 0432-12, APVV 15-0327.
  článok

  článok


 6. JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Zlatica - KULÍKOVÁ, Alexandra. The Influence of computer games on the executive functions of children. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, s. 93-104.
  článok

  článok


 7. RAJNOHA, Rastislav - LESNÍKOVÁ, Petra - KRAJČÍK, Vladimír. Influence of business performance measurement systems and corporate sustainability concept to overal business performance: "Save the planet and keep your performance". In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 111-128. VEGA 1/0537/16.
  článok

  článok


 8. Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií II z projektu VEGA 1/0934/16. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo ... [et al.]. Banská Bystrica : Belianum, 2017. DVD-R, [150 s.]. VEGA 1/0934/16. ISBN 978-80-557-1324-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. BREVENÍKOVÁ, Daniela. How emotions are used and abused in public speaking. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, pp. 29-36 online.
  článok

  článok


 10. JONES, Garett. Hive mind : how your nation's IQ matters so much more than your own. Stanford : Stanford University Press/Stanford Economics and Finance, 2016. 205 s. Economics. ISBN 978-1-5036-0067-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]