Výsledky vyhľadávania

 1. SLÁVIK, Štefan. Startup ako atraktívny podnikateľský fenomén. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2021. ISSN 2454-1028, 2021, roč. 18, č. 1, s. 26-38 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 2. HALAŠOVÁ, Darina. Internationalisation of Trading Terminology. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 13-21 online.
  článok

  článok

 3. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Promoting EU Values in International Agreements. In Juridical Tribune – Tribuna Juridica Journal : Tribune of Comparative and International Law. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2248-0382, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 203-218 online. Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok

 4. KERESTY, Ján. Internacionalizácia ako spôsob neologizácie v slovenčine a ruštine. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 298-305 online.
  článok

  článok

 5. WANG, Huiyao - MIAO, Lu. The Globalization of Chinese Enterprises : Trends and Characteristics. Singapore : Springer, 2020. 132 s. The Chinese Enterprise Globalization Series. ISBN 978-981-15-4645-7. ISSN 2524-5929. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. ČUHLOVÁ, Renáta. Internacionalizace elektronické komerce: Čínský fenomén. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2020. ISSN 1805-0603, 2020, č. 1, s. 45-53.
  článok

  článok

 7. HELMOVÁ, Milena. Grundverständnis der verbalen Kommunikation für den internationalen Arbeitsbereich. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 15-25.
  článok

  článok

 8. MITRA, Jay. Entrepreneurship, Innovation and Regional Development : An Introduction. 2nd Edition. Abingdon : Routledge, 2020. 504 s. ISBN 978-1-138-68562-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BRYSON, John R. et al. Service Management : Theory and Practice. Cham : palgrave macmillan/Springer Nature, 2020. 287 s. ISBN 978-3-030-52059-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Accreditation Processess: How Much Can We Learn From Them. In Languages and the Internationalisation of Higher Education. - Newcastle Upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2020. ISBN 978-1-5275-4667-7, pp. 246-263 online [1,17 AH].
  článok

  článok