Výsledky vyhľadávania

 1. VARGA KISS, Katalin. How to Improve the Academic Literacy of Subject Teacher - a new Challenge for an ESP Instructor. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 89-94.
  článok

  článok


 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Internationalization modes of production firms. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1291-1298 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 3. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. China on the path towards leadership in tertiary education. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 503-511. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 4. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. OECD Business and Finance Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2017_9789264274891-en> ISBN 978-92-64-27488-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017. Paris : OECD, 2017. 201 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017_9789264276369-en> ISBN 978-92-64-27634-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Higher education in Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 286 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-kazakhstan-2017_9789264268531-en> ISBN 978-92-64-26852-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. STRACOVÁ, Erika. Globalizácia: keď dilema nestačí. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 29 online. Recenzia na: The Globalization paradox: why global markets, states, and democracy can’t coexist / Rodrik, D. - Oxford University, 2012. ISBN 978-0-674-03530-0.
  článok

  článok


 9. Mirovaja ekonomika : ekonomika stran i regijonov : učebnik dlja akademičeskovo bakalavrijata. Moskva : Izdateľstvo Jurajt, 2016. 518 s. Bakalavr. akademičeskij kurs. ISBN 978-5-9916-5067-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HELMOVÁ, Milena. Význam interkultúrneho učenia v multinacionálnom podniku. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 76-83 CD-ROM.
  článok

  článok