Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 685  
Vaša otázka: Heslá = "internacionalizácia"
 1. SHAO, Qiuyue - CHEN, Shouming - CHEN, Peien. CEO Rhetorical Strategies and Firms’ Internationalization: A Communication Perspective. - Osobné charakteristiky generálneho riaditeľa a ich vplyv na internacionalizáciu firiem. Význam komunikácie v procese internacionalizácie firmy. Pomocou údajov rétorických stratégií generálnych riaditeľov a úrovne internacionalizácie 118 čínskych kótovaných firiem sa testoval vplyv rétorickej stratégie generálnych riaditeľov na internacionalizáciu firiem. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 2, s. 4-16.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Internationalization of Slovak Universities in the Light of Graduates´ Employability. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2022. ISSN 2585-8785, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 5-12. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 3. KRAJČÍK, Daniel. The Born Global Phenomenon - Case Study from Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. ISBN 978-80-245-2454-2. ISSN 2453-6113, pp. 55-66 online. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 4. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises As One of the Factors of Economic Development on the Example of the Slovak Republic. In Human Capital As the Main Factor of Economic Development. International Scientific and Practical Conference. Čelovečeskij kapital kak osnovnoj faktor ekonomičeskogo razvitija : sbornik trudov meždunarodnoj naučno-praktyčeskoj konferencii. - Astana : Gumilyov Eurasian National University, 2022. ISBN 978-601-337-744-5, pp. 27-30 online. VEGA 1/0039/20.
  článok

  článok

 5. KRAJČÍK, Daniel. The Born Global Phenomenon - Case Study from Slovakia. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Book of Abstracts from 22th International Joint Conference, May 19 - 20, 2022, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2022. ISBN 978-80-245-2455-9, p. 28.
  článok

  článok

 6. FERENČÍKOVÁ, Soňa - PÁSZTOROVÁ, Jana - HLUŠKOVÁ, Tatiana. From Living Room to Boardroom of a Multinational Company (A Note on Internationalization of Small and Medium-Sized Companies From Central and Eastern Europe). In INPROFORUM 2022. International Scientific Conference. INPROFORUM 2022 : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, November 3 - 4, 2022, České Budějovice. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2022. ISBN 978-80-7394-976-1. ISSN 2336-6788 (online ISSN), pp. 136-144. VEGA 1/0270/22.
  článok

  článok

 7. ZAGORŠEK, Branislav. Internationalization of Slovak Startups. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 631-636. VEGA 1/0006/22.
  článok

  článok

 8. BÓDY, Glória. Foreign Direct Investment in the Digital Economy. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIX. (2022). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIX. (2022) : Reviewed Proceeding of Posts from an 19. International Scientific Conference, July 27th – 29th, 2022, Košice - Rajecké Teplice. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4996-7, s. 50-60.
  článok

  článok

 9. ZAGORŠEK, Branislav. Internacionalizačná snaha slovenských startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 298-303. VEGA 1/0006/22.
  článok

  článok

 10. BÓDY, Glória. Priame zahraničné investície v kontexte digitálnej ekonomiky. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17.-19.08.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4997-4, s. 7.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.