Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 689  
Vaša otázka: Heslá = "internacionalizácia"
 1. SENIUK, Ninel - HUDÁKOVÁ, Monika. Teória priamych zahraničných investícií v súvislosti s globálnymi výzvami inovácie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 136-146.
  článok

  článok

 2. JANČÍKOVÁ, Eva. The Position of Chinese Juan in the World Economy. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 218-224. VEGA 1/0732/21.
  článok

  článok

 3. RIZEKOVÁ, Iveta. Proces internacionalizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Internacionalizácia vysokého školstva prostredníctvom francúzštiny a s Francúzskom : publikácia vydaná pri príležitosti 10. výročia založenia slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. - Praha : NAŠE VOJSKO - knižní distribuce, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-206-0136-0, s. 53-67.
  článok

  článok

 4. MOKOŠOVÁ, Daša - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - DYCZKOWSKA, Joanna. The Impact of COVID-19 Pandemic on Economics, Accounting Practice, Research and Quality of Education in the Slovak Republic: Lessons Learnt. Reviewer: Marek Masztalerz. 1st Edition. Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. 161 s. [12,75 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-83-67400-62-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Importance of Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises and Family Businesses in the Development of Tourism in Slovakia. In Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2023. ISBN 978-83-67400-60-2, s. 154-164. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 6. SADIL, Vojtěch - SIPKO, Juraj. Přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání? Trendy v měnové koncentraci a internacionalizaci dolaru, eura a renminbi. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 1, s. 7-42.
  článok

  článok

 7. KORDALSKA, Aleksandra - OLCZYK, Magdalena - STÖLLINGER, Roman. Functional Specialisation in EU Value Chains: Methods for Identifying EU Countries´ Roles in International Production Networks. Research Report 461. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 75 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. SHAO, Qiuyue - CHEN, Shouming - CHEN, Peien. CEO Rhetorical Strategies and Firms’ Internationalization: A Communication Perspective. - Osobné charakteristiky generálneho riaditeľa a ich vplyv na internacionalizáciu firiem. Význam komunikácie v procese internacionalizácie firmy. Pomocou údajov rétorických stratégií generálnych riaditeľov a úrovne internacionalizácie 118 čínskych kótovaných firiem sa testoval vplyv rétorickej stratégie generálnych riaditeľov na internacionalizáciu firiem. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 2, s. 4-16.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Internationalization of Slovak Universities in the Light of Graduates´ Employability. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2022. ISSN 2585-8785, 2022, vol. 15, no. 1, pp. 5-12. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 10. ZAGORŠEK, Branislav. Internacionalizačná snaha slovenských startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 298-303. VEGA 1/0006/22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.