Výsledky vyhľadávania

 1. Higher education in Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 286 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-kazakhstan-2017_9789264268531-en> ISBN 978-92-64-26852-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. China on the path towards leadership in tertiary education. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 503-511. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 3. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelel Verhandlungskompetenz als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 125-132.
  článok

  článok


 5. SZTUKOVÁ, Mária. Odborný anglický jazyk ako zdroj anglicizmov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 96-106 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MAJTÁN, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter. Innovation and internationalization of small and medium enterpriss. In Studia ekonomiczne : Zeszyty naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, 2016. ISSN 2083-8611, 2016, nr. 280, s. 103-115. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok


 7. KITA, Jaroslav. Model študijného programu: overenie jeho atraktívnosti z hľadiska vzťahov študent – inštitúcia. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 184-205. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 8. 8.Úvod

  MAJTÁN, Miroslav. Úvod. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 5. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok


 9. MAJTÁN, Miroslav. Inovácie a internacionalizácia malého a stredného podnikania. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 7-28. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok


 10. THOMASOVÁ, Elena. Prínos klastrov k internacionalizácii malého a stredného podnikania. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 40-69. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok