Výsledky vyhľadávania

 1. STRACOVÁ, Erika. Globalizácia: keď dilema nestačí. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 29 online. Recenzia na: The Globalization paradox: why global markets, states, and democracy can’t coexist / Rodrik, D. - Oxford University, 2012. ISBN 978-0-674-03530-0.
  článok

  článok


 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Internationalization modes of production firms. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 3, pp. 1291-1298 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok


 3. Higher education in Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 286 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-kazakhstan-2017_9789264268531-en> ISBN 978-92-64-26852-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. KITTOVÁ, Zuzana - KRIŠTÍNOVÁ, Natália. China on the path towards leadership in tertiary education. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 503-511. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 6. OECD Business and Finance Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 169 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2017_9789264274891-en> ISBN 978-92-64-27488-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 7. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelel Verhandlungskompetenz als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 125-132.
  článok

  článok


 8. SZTUKOVÁ, Mária. Odborný anglický jazyk ako zdroj anglicizmov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 96-106 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KITA, Jaroslav. Model študijného programu: overenie jeho atraktívnosti z hľadiska vzťahov študent – inštitúcia. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 184-205. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 10. 10.Úvod

  MAJTÁN, Miroslav. Úvod. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania III. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4316-3, s. 5. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok